Majalengka Sapuk Gawé Bareng jeung Unpad Ngaronjatkeun SDM-na

[Unpad.ac.id, 29/12/2015] Bupati Majalengka haget pisan nampi tawaran ti Univérsitas Padjadjaran pikeun ngaronjatkeun human capital (sumber daya manusa) di lingkungan pamaréntahanana ku ngayakeun gawé bareng dina widang akadémik anu ngahaja dijieun dumasar kana kaperluan jeung masalah anu disanghareupan ku Kabupatén Majalengka.

Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad (kénca), jeung Bupati Majalengka, Drs. H. Sutrisno, SE., MSi., sabada nandatangan MoU di Kantor Bupati Majalengka Jln. A. Yani Majalengka, Salasa (29/12). (Foto kénging: Dadan T.)*

Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad (kénca) jeung Bupati Majalengka, Drs. H. Sutrisno, SE., MSi., katut Sékda Kab. Majalengka, Drs. Adé Rahmat Ali, MSi (katuhu) sabada nandatangan MoU di Kantor Bupati Majalengka Jln. A. Yani Majalengka, Salasa (29/12). (Foto kénging: Dadan T.)*

Éta hal kaguar dina panglawungan antara Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad jeung Bupati Majalengka Drs. H. Sutrisno, SE., MSi di Kantor Bupati Majalengka Jln. A. Yani Majalengka, Salasa (29/12). Dina panglayadna, Réktor Unpad disarengan ku Wakil Réktor, Dékan Fakultas jeung staf khusus Réktor, sedengkeun Bupati Majalengka disarengan ku Sékrétaris Daérah Kabupatén Majalengka, Drs. H. Adé Rahmat Ali, MSi., katut para Kepala Dinas di lingkungan Kabupatén Majalengka. Salian ti sawala, ditanda tangan ogé Memorandum of Understanding antara Univérsitas Padjadjaran jeung Pamaréntah Kabupatén Majalengka.

“Ieu panglayad téh salah sahiji tina wujud tanggung jawab Unpad pikeun leuwih mikanyaah Jawa Barat. Salila ieu geus diwangun program afirmasi Unpad Nyaah ka Jabar pikeun putra-putra daérah di kota jeung kabupatén di Jabar. Afirmasi ieu tujuananana pikeun ngaronjatkeun sumber daya manusa di Jabar. Unpad boga tanggung jawab yén paguron luhur téh kudu mangpaat keur ngawangun masarakat,” saur Réktor Unpad.

Ku hal ieu, Réktor maparin lolongkrang ka Pamaréntah Kabupatén Majalengka dina program ngaronjtakeun human capital pikeun ngungkulan masalah anu disanghareupan ku masarakat Majalengka. “naon waé pangwangunan nu geus dirarancang ku Majalengka, naon masalah anu jadi hahalangna, urang bantuan narékahanana ku ngaronjatkeun kamampuh sumber daya manusa nu aya di Kabupatén Majalengka. Jadi engké téh kuliahna moal kuliah anu konvénsional, tapi kudu bisa ngaguar tarékah dina ngungkulan masalah di Kabupatén Majalengka,” saur Réktor.

Bupati Majalengka katut réngréngan ais pangampih Pamaréntahan Kabupatén Majalengka ngabagéakeun pisan kana tawaran ieu.”Leres pisan, nu dipiharep téh élmu anu langsung jeung prakna, kumaha carana éta élmu bisa langsung dipraktékkeun. Kabupatén Majalengka tos sayagi ngaronjatkeun kamampuh dina perdagangan jeung jasa, nu baris dituturkeun ku kamampuh dina wisata alam. Ari kamampuhna mah tos sagala nyampak, ngan teu acan paham kumaha cara ngokolakeunana,” saur Bupati Majalengka.

Bupati ogé nandeskeun bakal ngarojong sapinuhna ka stafna anu rék nyuprih élmu luyu jeung nu dirarancang ku Unpad. Salian ti éta, bakal ngaronjatkeun kamampuh anu milu kuliah, sabab ku ayan program ieu bakal bisa ngaronjatkeun pangwangunan tur ngawujudkeun karaharjaan masarakat.*

Warta ti: Érman