PSM Unpad Medalkeun Film Dokuméntér Musikal “Indonésia Kirana”

[Unpad.ac.id, 13/02/2016] Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Univérsitas Padjadjaran medalkeun film dokuméntér musikal anu judulna “Indonésia Kirana”. Film ieu ngaguar lalakon PSM Unpad ngaliwatan program “Indonésia Kirana”, nya éta program anu diiluan dina sababaraha féstival paduan suara tingkat dunya dina taun 2014 nepi ka 2015.

Logo Unpad *

Logo Unpad *

Film ieu mimiti diputer malem Saptu (12/02) di Balé Rumawat Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung. Dina acara ieu hadir Mentri Pemuda jeung Olah Raga RI, Imam Nachrawi, Kepala Staf Khusus Réktor Prof. Ramdan Panigoro, jeung Diréktur Kemahasiswaan jeung Alumni Unpad Dr. Ir. Heryawan Kemal Mustafa, M.Sc.

Film anu panjangna 86 menit téh nyaritakeun lalakon PSM Unpad basa miluan pasanggiri paduan suara di Slovenia jeung Hungaria, April 2015. Gawé bareng jeung rumah produksi Embara Films, “Indonésia Kirana” lain ngan sakadar film dokuméntasi biasa, tapi ngandung ajén-inajén anu diguar ku PSM Unpad.

“Dina unggal konsér ka luar negeri, sok aya waé ajén anu lebar pisan lamun diantep kitu waé. Aya amanat anu kudu ditepikeun ka balaréa,” veuk Dzulfiqar Abduljabbar, pupuhu Umum Program “Indonésia Kirana” PSM Unpad, sabada muter film.

Ceuk Dzul deui, program “Indonésia Kirana” téh pinuh pisan ku perjoangan jeung ajén kahirupan. Bisa tandang dina pasanggiri Eropa téh lain pagawéan gampang. Sanajan pasanggiri ieu hasilna meunang atawa éléh, Dzul ngaku yén ajén tina prosés tandangna PSM Unpad dina ieu pasanggiri jauh leuwih hadé.

Film téh média anu éféktif nu dipilih ku Dzul saparakanca pikeun ngaguar ajén ieu. Batu turun keusik naék, sanggeus badami jeung Embara Films, film “Indonésia Kirana” téh teu burung bisa ngawujud.

“Ieu téh film misionary, film anu ngaguar hiji amanat. Teu aya nu diréka-réka, ieu mah bener-bener saayana. Unggal jalma anu diwawancara dina ieu film ngajawab sajalantrahna,” ceuk Dzul.

Film anu diproduseran ku Galih Mulya Nugraha ti Embara Film téh dilalakonkeun ku para anggota PSM Unpad ti entragan 1990-an nepi ka 2014. Ku pituduh anu apik sutradara Febian Sakti Nugraha, unggal pamaén “Indonésia Kirana” bébas dina ngedalkeun eusi haténa. Dzul nyebutkeun, unggal carita ti para pamaén aya amanat anu bisa dipulungan ku nu nongtonna.

Dzul miharep, ajén anu nyampak dina program “Indonesia Kirana” téh bisa terus manjang nepi ka taun hareup deui. “Perjoangan tvh lain ngan ukur ku nyarita, tapi aya prosés anu ngawangun ajén-inajén. Nya éta pisan anu dipintonkeun dina ieu film,” ceuk Dzul.

Ka hareupna mah film “Indonesia Kirana” bisa dipintonkeun di sababaraha bioskop di Pulo Jawa. Dzul miharep pangrojong ti Unpad jeung Kemenpora dina nyebarkeun ieu film.

Menpora ogé ngajénan pisan kana film “Indonésia Kirana” anu dijieun ku PSM Unpad téh. Ieu film geus mintonkeun sumanget perjoangan anggota PSM Unpad pikeun ngahontal anu jadi cita-citana.

“Ieu mah lain ngan ukur film, tapi hiji karya sajarah,” saur Menpora.*

Warta ti: Arief Maulana / eh