Prof. Bagir Manan, “Teu Salah Ceuk Publik yén Révisi UU KPK Bakal Ngahéngkérkeun KPK”

[Unpad.ac.id,5/03/2016] Rarancang anu dialpukahan ku DPR pikeun ngarobah Undang-undang Nomer 30 Taun 2002 ngeunaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nimbulkeun kontrovérsi. Para ahli nyebutkeun, révisi UU KPK téh sarua waé jeung ngahéngkérkeun gunana éta lembaga negara pikeun ngabasmi tindak pidana korupsi.

Prof. Bagir Manan narasumber utama dina Seminar “Revisi UU KPK: Urgent-kah?” di Auditorium Gedung Perpustakaan FH Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumaah (4/03). (Foto kénging: Tédi Yusup)*

Prof. Bagir Manan narasumber utama dina Seminar “Revisi UU KPK: Urgent-kah?” di Auditorium Gedung Perpustakaan FH Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumaah (4/03). (Foto kénging: Tédi Yusup)*

Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., ngajén, tindak pidana korupsi dikategorikeun kana kajahatan luar biasa (extraordinary crime). Pikeun nyegah tipikor ieu perlu ayana extraordinary institution jeung extraordinary procedure.

“Teu salah lamun publik nyebutkeun yén uul parobahan UU KPK bakal ngahéngkérkeun KPK, anu antukna jadi héngkér dina ngabasmi korupsi,” saur Prof. Bagir basa jadi keynote speech dina Seminar “Revisi UU KPK: Urgent-kah?” di Auditorium Gedung Perpustakaan FH Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumaah (4/03).

Dina diskusi nu diayakeun ku Ikatan Alumni FH Unpad, hadir ogv panyatur ti Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Poltak Sitompul, S.H., Wakil pupuhu PPATK Agus Santoso, S.H., LLM., Diréktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi KPK RI Dedie A. Rachim, Akadémisi FH Unpad Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H., jeung Praktisi Hukum Defrizal Djamaris, S.H.

humas unpad 2016_03_04 EOS 7D 15_13_190058Prof. Bagir nvtélakeun, kalemahan dasar usul parobahan UU KPK téh nya éta teu aya kabisa ti nu ngusulkeun éta inisiatif pikeun ngaguar sacara komprehénsif politik hukum di DPR. Ieu tangtuna ogé jadi ciri ayana agénda politik anu nyumput dina satukangeun usulan parobahan UU KPK.

“Lamun éta kacuriga bener, tingkah laku politik anu sarupa kieu patukang tonggong pisan jeung démokrasi anu kudu terus barobah,” saur ieu Pupuhu Mahkamah Agung (MA) manten jeung Pupuhu Dewan Pers téh.

Minangka nagara anu ngajungjung kahormatan démokrasi, saur Prof. Bagir, tarékah anu sakuda dipilampah ku DPR téh nya éta ngawaskeun anu sipatna check and balance kana pagawéan KPK. DPR samistina milu mageuhan pikeun niténan KPK. Pangawasan ieu leuwih kana pangawasan étik,pikeun nyegah pelanggaran moral.

Dr. Sigid nétélakeun, parobahan UU KPK sabenerna moal aya lamun DPR bisa ngawaskeun kana pagawéan KPK. salah sahijina nya éta niténan hadé goréngna koordinasi KPK jeung institusi penegak hukum séjénna di Indonésia.

“Kalemahan gawé KPK téh naha kudu dirobah Undang-undangna atawa kudu dipageuhan koordinasina” saur Dr. Sigid anu ogé nyepeng kalungguhan Wakil Réktor Widang Sumber Daya jeung Tata Kelola Unpad.

Dedie mah ngajén UU KPK anu aya ayeuna masih kénéh cukup pikjeun ngarojong pancén jeung gunana KPK, sarta usulan parobahan Undang-undang ieu tacan perlu.

“Urang leuwih perlu ngesahkeun RUU ngeunaan mutual legalization jeung RUU ngeunaan perampasan asét tinimbang kudu ngarévisi UU KPK,” saur Dedie.*

warta ti: Arief Maulana / eh