Prof. Boediono Medar Strategi Ngokolakeun Ékonomi Dumasar kana Pancasila

[Unpad.ac.id, 10/03/2016] Ajén-ajén dina Pancasila anu jadi dasar nagara Indonesia bisa dilarapkeun dina sakabéh kahirupan nagara, kaasup dina ngokolakeun ékonomi. Ieu ajén-ajén téh dipiharep bisa ngawujudkeun kahirupan ékonomi Indonésia anu pancasilais.

Prof. Dr. Boediono, B.Ec., M.Ec., dina kuliah umum “Keterkaitan Pengelolaan Ekonomi Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila” di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad Bandung, Kemis (10/03). (Foto kénging: Tédi Yusup)*

Prof. Dr. Boediono, B.Ec., M.Ec., dina kuliah umum “Keterkaitan Pengelolaan Ekonomi Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila” di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad Bandung, Kemis (10/03). (Foto kénging: Tédi Yusup)*

“Ékonomi anu dipiharep ku Pancasila téh nya éta ékonomi nasional anu tanggoh jeung weweg, jadi palaku anu diajénan dina kancah internasional, sarta dijalankeun ku jalma-jalma anu ngajungjung luhur kana ajén-ajén moral dumasar kana partisipasi rahayat pikeun ngahontal karaharjaan,” kitu nu dipedar ku Prof. Dr. Boediono, B.Ec., M.Ec., Wakil Presidén RI période 2009-2014 dina kuliah umum di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Kemis (10/03).
Kuliah umum anu jejerna “Keterkaitan Pengelolaan Ekonomi Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila” ieu diayakeun ku Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unpad. Hadir dina ieu acara Réktor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad.
Numutkeun Prof. Boediono, lima sila anu aya dina Pancasila téh kudu bisa dilarapkeun dina ngokolakeun ékonomi nasional.Dina ngalarapkeunana, ajén-ajén dina sila anu lima téh kudu ditangtukeun luyu jeung prioritas kaperluanana. Prioritas ieu diwujudkeun dina léngkah strategi operasional.
Aya tilu strategi anu dibéjérbéaskeun ku Prof. Boediono. Kahiji, ngawewegan struktur ékonomi nasional anu saimbang jeung terintegrasi. Unggal provinsi di Indonésia téh élemén penting pikeun ngawewegan struktur ékonomi nasional. Unggal séktor saperti industri, pertanian, jeung jasa kudu dijalankeun saimbang sarta silihrojong.
Strategi kadua nya éta ngawewegan infrastruktur jeung informasi anu gembleng. Sumambungna séktor ékonomi di unggal daérah bisa lumangsung lamun aya infrastruktur anu hadé. Infrastruktur ieu jadi média pikeun ngawujudkeun sistim ékonomi nasional supaya bisa dilarapkeun di unggal daérah.
“Minangka nagara kapuloan, transportasi téh unsur anu fundaméntal,” saur Prof. Boediono.

humas unpad 2016_03_10 EOS 7D 08_40_220551humas unpad 2016_03_10 EOS 7D 08_50_450593Strategi pamungkas numutkeun Prof. Boediono nya éta ngawewegan kaamanan pangan jeung énergi. Indonésia dipastikeun jadi nagara anu héngkér lamun kaamanan pangan jeung énergina tacan kajamin. Ku kituna, Prof. Boediono ngadorong nagara supaya ngaronjatkeun kahasilan pangan jeung énergi.
Tilu strategi ieu bisa dijalankeun sahadé-hadéna lamun aya kontribusi anu kuat antara nagara jeung rahayatna. Prof. Boediono nyebutkeun, strategi ieu kudu diwujudkeun dina léngkah operasional anu bener.
“Strategi ieu ulah ngan ukur jadi wacana anu abstrak,” saur Prof. Boediono.*
Warta ti: Arief Maulana / eh