Unpad Ngawangun Pusat Pengembangan Keunggulan BUMN “Unpad-BUMN Center of Excellence”

[Unpad.ac.id, 2/05/2016] Pamekaran gawé bareng Universitas Padjadjaran dina skéma Péntahélix beuki diwewegan ku ngadegna Unpad-BUMN Center of Excellence (BCE). Ngadegna Unpad BCE ieu bakal diresmikeun Senén, 9 Méi nu bakal datang di Hotél Borobudur Jakarta dina Seminar Péntahélix anu ngaguar jejer “Stimulasi dan Pengaturan Over The Top (OTT) pikeun Kamajuan Industri Telematika”.

Logo Unpad-BUMN Center of Excellence

Logo Unpad-BUMN Center of Excellence

Numutkeun Diréktur Tata Kelola jeung Komunikasi Publik Unpad, Dr. Soni A. Nulhaqim, S.Sos., M.Si., Unpad BCE téh hiji puseur pamekaran kaunggulan BUMN pikeun ngawujudkeun daya saing global ngaliwatan adumanisna lintas séktor, gawé bareng, jeung panalungtikan.

Kagiatan seminar Péntahélix ieu jadi salah sahiji léngkah munggaran pikeun ngalarapkeun Unpad-BCE. Ieu minangka tarékah adumanisna lima séktor anu diayakeun supaya jadi tatapakan kawijakan nasional pikeun ngayakeun OTT di Indonésia, utamana dina tarékah ngadorong tuwuhna modél bisnis jeung kapastian hukum pikeun anu ngayakeun OTT anu disawang ti sabanaraha pihak anu ngawengku akadémisi, pangusaha, komunitas, pamaréntah jeung media.

Seminar jeung medalkeun Unpad BCE nu bakal diluuhan ku Mentri BUMN, Rini Soemarno jeung Mentri Riset, Téknologi jeung Pendidikan Tinggi RI Prof. Mohamad Nasir bakal midangkeun dua panyatur utama anu dibagi kana dua jirangan, nya éta Menteri Komunikasi jeung Informatika Rudiantara jeung Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Réformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi.

Seminar ieu baris dibagi jadi dua jirangan diskusi panel anu midangkeun sababaraha urang narasumber ti sababaraha péntahélix. Jirangan kahiji anu ngaguar OTT jeung Kamekaran pikeun Kamajuan Industri Telematika baris midangkeun lima urang panyatur, nya éta Prof.Dr. Ernie Tisnawati Sulé (akadémisi Unpad), Nadiem Makarim (pangusaha Gojék/Bisnis), Ir. Kristiono (Pupuhu Umum Mastel/komunitas), I Ketut Prihadi Kresna, SH.,LLM. (BRTI/pamaréntahan), jeung Arif Budisusilo (Pingpinan Redaksi Bisnis Indonésia/média) anu dijejeran ku panumbu catur Suryopratomo.

Jirangan kadua seminar baris ngaguar OTT jeung Kasaimbangan Industri di Indonésia anu narasumberna: Prof.Dr.H. Ahmad M. Ramli, SH.,MH., FCBArb (akadémisi Unpad), Muhammad Awaludin (telkom/industri), Agatha Lily, S.Sos.,M.Si. (Régulator), Hari Santoso Sungkari (BeKraf), jeung Dr. Ahmad Yani Basuki (LSF), anu dijejeran ku panumbu catur Rosiana Silalahi.

“Ku ayana kagiatan ieu dipiharep bisa ngailhaman, ngadorong kana kamotékaran jeung mukakeun pamikiran anu strategis dina raraga mekarkeun BUMN, utamana industri telekomunikasi jeung OTT supaya bisa jadi daya panuwuh kana kahirupan ékonomi Indonésia,” ceuk Dr. Soni*

Warta ti: Marlia / eh