Mahasiswa Téknik Informatika Unpad Juara ka-3 LKTI Indonesian Science Summit di IPB

[Unpad.ac.id, 2/06/2016] Mahasiswa Téknik Informatika Fakultas Matematika jeung Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Padjadjaran nyangking juara katilu Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dina Indonesian Science Summit (ISS) 2016 nu diayakeun ku Departemén Sains jeung Téknologi BEM FMIPA Institut Pertanian Bogor (IPB) gawé bareng jeung ILM MIPA Indonésia, Méi 2016 nak.

Mahasiswa Téknik Informatika Unpad  juara 3 Indonesian Science Summit di IPB, Méi 2016 *

Mahasiswa Téknik Informatika Unpad juara 3 Indonesian Science Summit di IPB, Méi 2016 *

Pasanggiri tingkat nasional ieu mangrupa gabungan tina Exploscience dan G-festival anu diruntuykeun dina kompetisi saperti LKTI, nulis ésay, debat, jeung puncakna dipungkas ku talkshow. ISS 2016 dijejeran ‘Indonesia Sciencepreneur for ASEAN Economic Community (AEC)’. Tujuan ISS 2016 téh pikeun ngadorong para élmuwan ngora supaya leuwih proaktif dina jaman Masyarakat Ekonomi ASEAN ku karancagéanana.

Dina ISS 2016 ieu aya dua babak, nya éta penyisihan jeung sémifinal (10 besar). Téknik Informatika Unpad ngaloloskeun 1 tim anu asup kana babak sémi final, sarta kapilih jadi Juara ka-3. Tim Informatika anu anggotana Aini, Alvin, jeung André téh geus nyambuangkeun Universitas Padjadjaran sarta Téknik Informatika di tingkat nasional.*

Rilis ku: Departemén Ilmu Komputer FMIPA Unpad / art