Panji Aziz Pratama Asup 60 Pamingpin Muda Dunya Vérsi Global Changemakers 2016

[Unpad.ac.id, 8/08/2016] Panji Aziz Pratama, alumni Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial jeung Ilmu Politik Universitas Padjadjaran anu kakara diwisuda dina tanggal 3 Agustus 2016 kamari, kapilih kana daftar 60 Pamingpin Muda Dunya Vérsi Global Changemakers taun 2016. Panji kapilih lantaran ajén gawéna dina ngabantu aksés jeung kualitas pendidikan di Provinsi Banten ngaliwatan Yayasan Istana Belajar Anak Banten.

Panji Aziz Pratama

Panji Aziz Pratama

Yayasan Istana Belajar Anak Banten téh geus ngabantu 455 urang barudak di 8 désa anu aya di 7 kabupatén/kota di Provinsi Banten. Gerakan ieu geus diadegkeun babarengan jeung 592 rélawan ngora séjénna anu umurna antara 15-25 taunan.

Panji kudu makalangan jeung 4000 urang ti sakuliah dunya. Sanggeus kapilih, Panji meunang pelatihan babarengan jeung anu 59 urang pinunjul séjénna di Swiss tanggal 24-30 Juli 2016 nak. Global Changemakers lahir tina program British Council International dina taun 2007, anu dina unggal taunna milih barudak ngora anu poténsial ngaliwatan seléksi anu ketat. Para pamuda anu kapilih dtuluy dibéré pelatihan manajemen organisasi jeung ngaronjatkeun kamampuh dirina pikeun jadi pamingpin mangsa nu bakal datang.

Ari 60 urang pamingpin ngora anu kapilih dina taun 2016 ieu asalna ti 30 nagara anu rata-rata CEO & Founder di sababaraha gerakan kapamudaan atawa organisasi non-profit di nagarana séwang-séwangan. Organisasi anu dipingpinna ngokolakeun rupa-rupa widang saperti education, human rights, food sustainability, girl & women rights, climate change, environment, immigration/refugees and social enterpreneurship. Maranéhna milih pikeun ngokolakeun jeung méré mangpaat dina babakti di nagarana pikeun ngawujudkeun kahirupan dunya anu leuwih mulya.

Di Swiss, Panji disakelompokkeun jeung 10 urang pamingpin ngora séjénna anu neueulkeun kana isu pendidikan pikeun jadi hiji tim dina Education Global Changemakers. Anggota tim ieu asalna ti nagara Indonésia, Malawi, Amérika, Myanmar, Australia, Italia, Sri Lanka, Inggris, Rusia, Brazil jeung Kenya. Tim anu anggotana 11 pamingpin ngora ti 11 nagara téh nyiptakeun hiji gerakan global anu neueul kana isu pendidikan anu diwujudkeun ngaliwatan project open source for social change”, hiji platform online anu nepungkeun para global changemakers, guru, barudak ngora, jeung profésional pendidikan pikeun silihsimbeuh ku pangalaman dan jeung matéri pelatihan ngaronjatkeun kamampuh nu didadasaran kupendidikan. Idé ieu dibagéakeun pisan ku para panelis NGO internasional saperti WWF, British Council, Changemakers, Metanet, Euforia, jeung Oikos.

Lian ti éta, Panji ogé narima matéri husus ngeunaan skill marketplace dina Project Management, Branding Strategy, Volunteer Management, Networking, Social Media & Digital Marketing ti para profésional NGO.

Matéri séjénna anu ngarojong Panji pikeun mekarkeun usahana nya éta crowd source funding jeung grants strategy hiji cara ngumpulkeun waragad NGO jeung gerakan kapamudaan supaya bisa kabiayaan dina ngajalankeun kahirupanana. Saméméh mulang ka Indonésia, Panji kungsi nganjang ka kantor Green Peace International pikeun diajar ngeunaan campaign strategy.

Kalayan asmana wakil pamuda Indonésia jeung almamater Universitas Padjadjaran, simkuring mekel gerakan Istana Belajar Anak Banten (Isbanban) pikeun ngawujudkeun pendidikan anu leuwih hadé di désa-désa. Harepanana, gerakan ieu bakal sumebar ka sakuliah Indonésia supaya mangpaatna karasa ku barudak séjénna. Kuliah di jurusan Kesejahteraan Sosial jadi modal simkuring dina mekarkeun gerakan anu dibangun jeung tim. Simkuring percaya yén barudak ngora bisa méré jalan dina aksi pikeun lemah cai,ceuk Panji.*

Rilis /art