Unpad Ngabébaskeun Biaya Kuliah Kedokteran pikeun Ngawangun Deui Marwah Babakti Dokter nu Sajati

[Unpad.ac.id, 1/08/2016] Calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran program studi Sarjana Kedokteran jeung Program Pendidikan Dokter Spésialis Taun Akadémik 2016/2017 jeung kolot-kolotna naranda tangan Ikatan Kerja di Ruang Auditorium Rumah Sakit Pendidikan Unpad Jalan Eijckman No. 38, Bandung, Senén (01/08).

 Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, nyaksian nu nanda tangan Surat Perjanjian Ikatan Kerja calon mahasiswa program studi Pendidikan Dokter jeung Program Pendidikan Dokter Spésialis Fakultas Kedokteran Unpad di Auditorium Rumah Sakit Pendidikan Unpad, Senén (1/08). (Foto kénging: Tédi Yusup)

Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, nyaksian nu nanda tangan Surat Perjanjian Ikatan Kerja calon mahasiswa program studi Pendidikan Dokter jeung Program Pendidikan Dokter Spésialis Fakultas Kedokteran Unpad di Auditorium Rumah Sakit Pendidikan Unpad, Senén (1/08). (Foto kénging: Tédi Yusup)

Ditandatanganna ikatan kerja ieu téh lajuning laku tina program distribusi tenaga Dokter jeung Dokter Spesialis di sakuliah Indonésia. Ku ayana program ieu, Unpad ngagratiskeun Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pendidikan Dokter jeung Dokter Spésialis mimiti taun akadémik 2016/2017.

Acara nanda tangan ikatan kerja ieu diluuhan ku Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, Dékan FK Unpad Dr. Yoni Fuadah Syukriani, dr., M.Si., SpF, DFM, jeung Diréktur Pendidikan Unpad Prof. Dr. Budi Setiabudiawan. Ka kolot-kolot jeung calon mahasiswa baru, Réktor nétélakeun, alesan program bébas biaya kuliah téh ngan pikeun ngabagi-bagi tanaga Dokter jeung Dokter Spésialis ka daérah wungkul. Program ieu diayakeun pikeun ngawangun deui marwah (muruah: kahormatan diri) pangbakti dokter.

“Aya atawa euweuh tanda tangan perjangjian tadi, marwah pangabakti mah kudu geus pageuh ayana,” saur Réktor.

Mahalna biaya pendidikan di kedokteran biasana jadi alesan “invéstasi” pikeun sabagian jalma anu hayang ngeduk kauntungan anu saimbang dina urusan ékonomi. Hal ieu mindeng ngajadikeun prakték kedokteran jadi méngpar tina sikep babakti dokter anu sajatina.

Ku ayana hal ieu Unpad satékah polah ngabébaskeun biaya kuliah nepi ka lulus jadi Dokter jeung Dokter Spésialis. Dorongan piekun babakti ogé geus dilarapkeun ku Unpad kana kurikulum kuliah di Fakultas Kedokteran.

“Urang tékadkeun enya-enya pikeun ngahasilkeun dokter anu teu biasa. Ku prosés pendidikanana anu ngahaja maké modél pendidikan anu teu biasa. Urang ajak mahasiswa kana tangtangan pikeun babakti anu sajati,” saur Réktor.

Fak Kedokteran 2016 -tediKu kituna, numutkeun Réktor, calon mahasiswa baru kudu sayaga yanghareupan modél diajar anu teu biasa. Réktor ogé ngajangjikeun kahareupna moal ngaluarkeun ijazah ka lulusan FK Unpad lamun teu daék babakti. “Manéhna moal jadi dokter, lantaran ijasahna teu dibikeun,” saurna.

Perjangjian ikatan kerja ieu, saur Réktor, mangrupa landasan hukum tina ngawujudna program ieu. Ngan baé, sacara hakékat pendidikan jeung prakték kedokteran sabenerna leuwih tina éta dadasar hukum.

“Urang geus diatur ku étika,” saur Réktor.

Tumali jeung lokasi keur nyebarkeun dokter, numutkeun Réktor sakuliah wilayah Indonésia bakal jadi tempat pikeun nyebarkeunana. Ieu dumasar kana pangabutuh Dokter jeung Dokter Spésialis di éta wilayah.

“Di mana waé ogé, urang kudu siap. Simkuring yakin Sadérék pasti sipa,” saur Réktor.

Dina acara nanda tangan ieu, unggal calon mahasiswa narima dua lambar Surat Perjanjian Ikatan Kerja nu ditanda tangan ku kolotna jeung calon mahasiswana. Surat ieu eusina perjangjian langsung antara Réktor, kolot/wali, jeungcalon mahasiswa.

Dina taun akadémik 2016/2017, FK Unpad narima 125 calon mahasiswa baru ti jalur SNMPTN, 140 urang calon mahasiswa baru ti jalur SBMPTN, jeung 110 urang Program Spésialis. *

Warta ti: Arief Maulana / eh