Universitas Padjadjaran Medalkeun Batik Unpad Dina Miéling Dies Natalis ka-59

[Unpad.ac.id, 3/09/2016] Dina raraga Dies Natalis ka-59 sarta ngamumulé warisan budaya, Universitas Padjadjaran medalkeun Batik Unpad anu bakal dipaké ku Keluarga Besar Unpad sarta nambahan kabeungharan corak batik nu aya di Jawa Barat. Batik Unpad ieu dijieun ku salah saurang jurutekin batik anu ogé alumni Unpad.

Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad ngawilujengkeun H. Komarudin Kudiya, S.Ip., M.Ds., (katuhu) perancang batik jeung  nu boga Rumah Batik Komar anu ngadesain Batik Unpad, disaksian ku Pupuhu Yayasan Batik Jawa Barat, Séndy Dédé Yusuf, basa medalkeun Batik Unpad di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Saptu (3/09). (Foto kénging: Dadan T.)*

Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad ngawilujengkeun H. Komarudin Kudiya, S.Ip., M.Ds., (katuhu) perancang batik jeung nu boga Rumah Batik Komar anu ngadesain Batik Unpad, disaksian ku Pupuhu Yayasan Batik Jawa Barat, Séndy Dédé Yusuf, basa medalkeun Batik Unpad di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Saptu (3/09). (Foto kénging: Dadan T.)*

“Ieu téh wujud tanggung jawab Unpad keur ngamumulé ajén-ajén budaya nu aya di Jawa Barat,” saur Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, basa medalkeun Batik Unpad di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Saptu (3/09). Medalkeun batik ieu dina runtuyan acara West Java BatikFest nu diayakeun ku Unpad jeung Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB).

Hadir dina ieu acara, Pupuhu Umum YBJB, Séndy Dédé Yusuf, ST., jurutekin batik H. Komarudin Kudiya, S.Ip., M.Ds., Pupuhu Panitia Dies Natalis ka-59 Unpad, Prof. Ramdan Panigoro, jeung sajumlah pingpinan Unpad. West Java BatikFest lumangsung nepi ka Ahad (4/09) anu acarana diantarana, pidangan busana batik, workshop ngabatik, paméran jeung bazaar, nanda tangan MoU antara Unpad jeung YBJB, talkshow ngeunaan batik tina sababaraha pandanganf , sarta Tribute to Hj. Utje CH Suganda (alm), Bupati Kuningan manten anu héman pisan kana batik.

humas unpad 2016_09_03 Batikfest 10 DADANBatik Unpad digambar ku Komarudin Kudiya, jurutekin batik anu boga Rumah Batik Komar. Komarudin anu ogé alumni FISIP Unpad téh nétélakeun, Batik Unpad digambar husus tina sumber unsur-unsur anu aya dina logo Unpad.

“Batik Unpad lain ngan boga désain batik anu béda ti nu séjén tapi ogé bisa nembongkeun kahéman Unpad kana warisan budaya batik Jabar anu éndah. Batik Unpad ogé ngawakilan salah sahii ciri, citra, tanda, jatidiri, komunitas tina warisan karuhun anu kudu terus dimumulé,” ceuk Komar anu ogé Pupuhu Harian YBJB.

Séndy Dédé Yusuf nyebutkeun, medalna Batik Unpad téh jadi nambahan kana kabeungharan corak batik Jabar sarta dipiharep bisa nambahan kaarifan lokal anu geus nyampak. “Batik Unpad jeung West Java BatikFest téh bukti kahéman Unpad kana warisan budaya,” ceuk Séndy.

Ngeunaan acara Tribute to Hj. Utje CH Suganda (alm), Séndy nyebutkeun yén almarhumah téh gedé pisan sumangetna pikeun medalkeun batik anu boga ciri has Kuningan. Ku alpukahna Hj. Utje anu harita nyepeng kalungguhan Pupuhu Déwan Kerajinan Nasional Daérah Kabupatén Kuningan, nya medal sabbaraha corak batik Kuningan dina taun 2011.

“Dina mangsa Hj. Utje jadi Bupati Kuningan taun 2013, batik Kuningan beuki témbong kamjuanana di masarakat, kaasup tukang ngabatikna. Ibu Hj. Utje pupus kaping 7 April 2016, sarta pikeun miéling kana jasa-jasana simkuring saparakanca ngayakeun acara Tribute to Hj. Utje CH Suganda,” ceuk Séndy. *

Warta ti: Erman & Yuni Yuliyani Sapitri