Sarébu Panyatur Mancanagara Midang dina Konférénsi Pendidikan Basa Jepang di Bali

[Unpad.ac.id, 3/11/2016] Asosiasi Studi Pendidikan Bahasa Jepang Indonésia (ASPBJI) gawé bareng jeung Global Network Tokyo Jepang dirojong ku The Japan Foundation jeung Universitas Padjadjaran geus ngayakeun International Conference on Japanese Language Education (Bali – ICJLE) 2016 anu jejerna : 「無限の可能性(an infinity of possibilities) di Nusa Dua Convention Center, Dénpasar, Bali, 9-10 Séptémber 2016 katukang.

Ti kénca ka katuhu: President and CEO Fujiko Pro.,Co.Ltd, Mr. Zenshow Ito, Ketua ASPBJI, Dr. Agus S. Suryadimulya, M.A., jeung Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad *

Ti kénca ka katuhu: President and CEO Fujiko Pro.,Co.Ltd, Mr. Zenshow Ito, Ketua ASPBJI, Dr. Agus S. Suryadimulya, M.A., jeung Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad *

Konférénsi ieu ngadatangkeun Mr. Zenshow Ito, President and Chief Executive Officer Fujiko Pro.,Co.Ltd jeung President of Fujiko F Fujio Museum (Doraemon Museum). Dina acara ieu, Réktor Unpad diogan minangka special guest speaker sakalian ngabagéakeun dibukana seminar. Salian ti éta, hadir ogé Réktor ka-9 Unpad, Prof. Himéndra Wargahadibrata, minangka tamu kehormatan.

Ketua ASPBJI anu ogé pupuhu panitia, Dr. Agus S. Suryadimulya, M.A., nyebutkeun, dina seminar ieu hadir para peneliti, praktisi, pemerhati, pengajar, tenaga ahli pendidikan basa Jepang ti sakuliah dunya anu jumlahna 1.000 urang sarta jadi tempat midang jeung némbongkeun diri minangka insan pendidik anu mahér, tanggoh jeung dipercaya.

Agus anu ogé dosén Program Studi Sastra Jepang FIB Unpad nandeskeun, dosén-dosén ti Prodi Sastra Jepang ogé milu midangkeun hasil panalungtikanana anu tumali jeung jejer seminar ieu. Jumlah makalah anu midang dina seminar aya 243 pikeun oral presentation, 193 pikeun poster presentation, 3 simposium, 22 panel presentation, 1 workshop anu total jumlah panyatur jeung pesertana ampir 1.000 urang.

Simposium anu tilu téh nya éta :

  1. J-GAP Symposium nu jejerna : 世紀につながる日本語教育-日本語グローバルアーティキュレーション活動(J-GAP)のベストプラクティス-(Leading to the 21st-Century Japanese Language Education- Best Practices of Japanese Language Global Articulation Project (J-GAP))
  2. 中等教育段階の日本語教育が果たす役割と課題-21世紀を生き抜く人間教育に取り組む世界の日本語教師からの提言-(Challenges and Responsibilities of Japanese Language Education in Secondary Schools around the World: Voices from Teachers Working on Human Development in the 21st Century)
  3. ASEAN Symposium anu jejerna: Global Human Resource Development, Japanese Business Research and Education.

Ari workshop nu diayakeun mareng jeung seminar ieu nya éta Post Graduated Student Symposium and Workshop nu diiluan ku mahasiswa pascasarjana di Indonésia, Australia, Jepang, jeung Tiongkok. Nagara-nagara anu milu aub dina seminar ieu nya éta Indonésia, Jepang, Koréa Selatan, Tiongkok, Taiwan, Hongkong, Myanmar, Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia, Filipina, Australia, New Zealand, Canada, Swédia, Turki, Italia, Amérika Serikat, Perancis, Brasil, jeung Mongolia. Dina acara ieu ASPBJI geus nunjuk PT Kataji Bagja Prima minangka pamangku hajat.

Seminar internasional ieu diayakeunana geus maneuh sakali dina dua taun ku anggota Global Network sarta luyu jeung hasil rapat anggota GN saréréa sapuk seminar nu bakal datang bakal diayakeun di kota Venice, Italia Agustus 2018. Dina rapat ieu, Ketua ASPBJI Pusat, Dr. Agus S. Suryadimulya, M.A., kapilih minangka Ketua Komite Global Network (GN) pikeun ngayakeun ICJLE satuluyna.*

Rilis ku: FIB Unpad / eh