Inohong Hukum Tata Negara, Prof. Sri Soemantri, Tilar Dunya

[Unpad.ac.id, 30/11/2016] Prof. (Eméritus) Dr. H.R.T. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH, MH., inohong Hukum Tata Negara di Indonésia, Guru Besar Universitas Padjadjaran, tilar dunya poé Rebo 30 Nopémber 2016 tabuh 2.50 soré di RS Premier Jatinegara Jakarta dina yuswa 90 taun. Layonna baris dijajap ku panghormatan ti Kulawarga Unpad di Masjid Al Jihad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung Kemis (1/12) tabuh 9.00 isuk-isuk, sarta baris dipendem di Mémorial Park Padalarang.

Prof.(Eméritus) Dr. H.R.T. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH, MH. (Potrét kénging: Tédi Yusup)*

Prof.(Eméritus) Dr. H.R.T. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH, MH. (Potrét kénging: Tédi Yusup)*

Prof. Sri Soemantri lahir di Tulungagung 15 April 1926 sarta geus malang mulintang dina dunya hukum tata negara. Dina tanggal 6 Oktober 2016 nu anyar kaliwat, Prof. Sri Soemantri hadir dina acara Medalkeun Buku “Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri” sakaligus “Milangkala 90 Taun Prof. Sri Soemantri” nu diayakeun ku Fakultas Hukum Unpad di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad. Layonna dicandak ka bumina di Jln. Tengku Angkasa 38 Bandung.

Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, nyebutkeun, Prof. Sri Soemantri téh inohong petingan dina élmu hukum tata negara di Indonésia. kamandang Prof. Sri Soemantri anu jejem dina ngawangun élmu hukum tata negara nepi ka ayeuna masih sajalan jeung kaayaan nagara ayeuna. Samalah, kaélmuanana anu sajalan téh beuki weweg ku dinadikeunana hukum minangka salah sahiji pilar penting pangwangunan bangsa.

“Kasuhudan anjeunna dina naratas jeung mekarkeun élmu hukum tata negara téh luar biasa pisan. Posisi nagara jadi museur pisan dina waktu urang hayang ngajurung tanggohna hukum,” saur Réktor.
naratas paélmuan anu jejem ku Prof. Sri Soemantri, saur Réktor, éta kudu jadi tanaga jeung tuladan keur kulawarga Unpad pikeun terus jejem dina mekarkeun paélmuan séjénna.

Dina tanggal 31 Méi 2014, Prof. Sri Soemantri nampi Panglélér Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin ti Pusat Studi Konstitusi FH Universitas Andalas lantaran sumbangsih pamikiranana keur kamajuan konstitusionalisme di Indonésia. Prof. Sri Soemantri kungsi jadi Pupuhu Komisi Konstitusi Republik Indonésia taun 2003. Unggal taun, mahasiswa FH Unpad ogé ngayakeun kompetisi Padjadjaran Law Fair anu marebutkeun Piala Prof. Dr. Sri Soemantri, SH., MH., minangka pangajén kana pamikiran-pamikiran Prof. Sri Soemantri.

Wilujeng angkat Prof. Sri Soemantri, wilujeng angkat sang guru bangsa.*
Pangwuwuh: