KPI Pusat Ngajak Unpad Ngayakeun Seminar Internasional Penyiaran

[Unpad.ac.id, 1/12/2016] Pupuhu Komisi Penyiaran Indonésia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, nepungan Rektor Universitas Padjadjaran, Prof. Tri Hanggono Achmad, di ruang Réktor Kampus Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Kemis (1/12). Panglawungan ieu minangka ngalalanyah gawé bareng jeung Unpad tumali jeung seminar internasional anu rék dilaksanakeun ku KPI.

Pingpinan KPI Pusat gunem catur pingpinan Unpad di Ruang Réktor Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Kemis (1/12). (Potrét kénging: Tédi Yusup)*

Pingpinan KPI Pusat gunem catur pingpinan Unpad di Ruang Réktor Unpad, Jln. Dipati Ukur 35 Bandung, Kemis (1/12). (Potrét kénging: Tédi Yusup)*

Dina panglawungan ieu, Réktor disarengan ku Wakil Réktor Bidang Akadémik jeung Kemahasiswaan Unpad, Dr. Arry Bainus, M.A., jeung Diréktur Tata Kelola jeung Komunikasi Publik/Kepala Kantor Internasional Unpad, Adé Kadarisman, S.Sos., M.T., M.Sc. Sedengkeun ti pihak KPI mah nu hadir téh Komisionér KPI Pusat anu ogé Guru Besar FISIP Unpad, Prof. Dr. Obsatar Sinagar, jeung Komisionér KPI, Ubaidilah.

Yuliandre nyebutkeun, KPI Pusat jadi pamangku internasional anu jejerna “The 5th Annual Meeting Organisation of Islamic Cooperation Broadcasting Regulatory Authorities Forum(OIC IBRAF)” tanggal 22 – 24 Pébruari 2017 nu bakal datang. Salian ti Pupuhu KPI Pusat, Yuliandre ogé jadi President of IBRAF. Acara nu bakal diayakeun di Bandung téh bakal diiluan ku leuwih ti 50 nagara anggota IBRAF. Scara ieu jadi panglawungna internasional nagara-nagara anggota IBRAF, organisasi Islam nu tumali jeung penyiaran.

Salian ti panglawungan taunan, Yuliandre ogé ngagarancang kagiatan ieu jadi ruang diseminasi hasil panalungtikan dina widang penyiaran. Ku kituna, pihakna meredih ka Unpad pikeun gawé bareng ngarojong ieu acara.

“Urang miharep ieu kagiatan lain ngan sakadar sérémonial tapi aya haeub akadémikna. Kakuatan eusina kudu aya. Ku kituna, simkuring ngajak gawé bareng jeung Unpad,” cék Yuliandre.

kpi-2-tediDina mungkas acara, cék Yuliandre deui, bakal didéklarasikeun sarupa Dasasila Penyiaran anu ditanda tangan ku partisipan ti unggal nagara.

Ngawaler kana tawaran ieu, Réktor ngajangjian baris ngarojong kagiatan ieu. Réktor ogé ngajurung para akadémisi Unpad pikeun milu aub dina nyebarkeun riset anu timali jeung kagiatan ieu.

“Urang bakal mantuan ngaliwatan mitra gawé urang di nagara-nagara nu jadi partisipan acara nu boga widang élmu komunikasi atawa ayaa pakaitna jeung éta. Urang bakal ngondang sacara husus. Ieu bakal jadi ngeyeuban kana acara taun hareup supaya karasana leuwih akadémis,” saur Réktor.

Hal anu satuluyna dirojong ku Réktor nya éta milu ngawawarkein Bandung dina acara ieu. Réktor ogé bakal narékahan supaya hajat internasional ieu diayakeun di Gedong Merdeka jeung sabudeureun Jalan Asia Afrika. “Ngaguar ngeuaan broadcasting, naon salahna mun urang midangkeun ogé sajarah jeung kamajuan Kota Bandung,” saur Réktor.*

Warta ti: Arief Maulana / eh