Réktor Ngistrénan Dua Urang Wakil Dékan jeung Saurang Wakil Kepala SPKP Unpad

[Unpad.ac.id, 1/12/2016] Réktor Universitas Padjadjaran, Prof. Tri Hanggono Achmad, ngistrénan Wakil Dékan Widang Perencanaan, Sistem Informasi, Tata Kelola, jeung Sumber Daya Fakultas Téknologi Industri Pertanian (FTIP) jeung Fakultas Matématika jeung Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), sarta Wakil Kepala Satuan Pengendalian jeung Koordinasi Program Unpad. Istrénan diayakeun di Ruang Serba Guna, Gedong 2 Lanté 4 Unpad, Kemis (1/12).

Istrénan dua Wakil Dékan jeung saurang Wakil Kepala SPKP Unpad di Ruang Serba Guna, Gedong 2 Lanté 4 Unpad, Kemis (1/12). (Potrét kénging: Dadan T.)*

Istrénan dua Wakil Dékan jeung saurang Wakil Kepala SPKP Unpad di Ruang Serba Guna, Gedong 2 Lanté 4 Unpad, Kemis (1/12). (Potrét kénging: Dadan T.)*

Dina acara ieu, Dr. Gemilang Lara Utama S., S.Pt., M.I.L. diistrénan jadi Wakil Dékan Widang Perencanaan, Sistem Informasi, Tata Kelola, jeung Sumber Daya FTIP Unpad, Dr. Risdiana, M.Eng. jadi Wakil Dékan Widang Perencanaan, Sistem Informasi, Tata Kelola, jeung Sumber Daya FMIPA Unpad, sarta dr. Gaga Irawan Nugraha, M.Gizi., jadi Wakil Kepala Kepala Satuan Pengendalian jeung Koordinasi Program Unpad. Salian ti éta, Réktor ogé marénkeun Staf Khusus Rektor, Kepala UPT Pengelolaan Asrama, Kepala UPT Perpustakaan, jeung Kepala UPT Unpad Press Universitas Padjadjaran. Istrénan jeung pamarénan ieu dumasar kana Putusan Réktor Universitas Padjadjaran Nomer 1912 jeung 1958 nepi ka 1964/UN6.RKT/KP/2016.

“Poé ieu urang ngembatkeun deui peta jalan tina réformasi birokrasi di Universitas Padjadjaran,” saur Réktor Unpad.

Numutkeun Réktor, dina mitembeyan Unpad ditetepkeun jadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Unpad ngajalankeun parobahan ku ngabebenah tata kelola. Dina mangsa pancaroba , tangtangan anu disanghareupan téh lain ngan mekarkeun pola pikir tina tata kelola saméméhna kana tata kelola nu anyar, tapi ogé mekarkeun budaya keur ngaronjatkeun produkvifitas.

“Lain ngan sakadar ngajalankeun parobahan tapi kumaha urang bisa ngawujudkeun produktivitas anu leuwih hadé,” saur Réktor.

Réformasi birokrasi nu dilakonan ku Unpad ogé bisa jadi parabot keur ngaronjatkeun produktvitas. Parabot ieu bisa hadé dijalankeunana lamun pihak anu aya di jerona ngarti jeung boga tékad anu kuat keur ngaronjatkeun produktivitas anu leuwih hadé. Ngaronjatna produktivitas ieu lain ngan keur kahadéan intérnal Unpad. Ngaronjatna produktivitas Unpad téh dipiharep bisa jadi mangpaat keur balaréa.*

Nu diistrénan:

 • Dr. Gemilang Lara Utama S., S.Pt., M.I.L. minangka Wakil Dékan Widang Perencanaan, Sistem Informasi, Tata Kelola, jeung Sumber Daya FTIP Unpad
 • Dr. Risdiana, M.Eng. minangka Wakil Dékan Widang Perencanaan, Sistem Informasi, Tata Kelola, jeung Sumber Daya FMIPA Unpad
 • dr. Gaga Irawan Nugraha, M.Gizi., minangka Wakil Kepala Kepala Satuan Pengendalian jeung Koordinasi Program Unpad

Marén kalayan hormat:

 • Prof. Ramdan Panigoro, dr., M.Sc., PhD (Koordinator Staf Khusus Réktor Unpad)
 • Drs. Budhi Gunawan, MA., PhD (Staf Khusus Réktor Unpad)
 • Dr. rer.nat. Ir. Suseno Amin (Staf Khusus Réktor Unpad)
 • Gusman Catur Siswandi, SH., LLM., PhD. (Staf Khusus Réktor Unpad)
 • Dr. med. Setiawan, dr., AIFM (Staf Khusus Réktor Unpad)
 • Drs. Sunggoro Trirahardjo, M.Si (Kepala UPT Asrama Unpad)
 • Dra. Wina Erwina, MA (Kepala UPT Perpustakaan Unpad)
 • Dr. Gugun Gunardi, Drs., M.Hum (Kepala UPT Unpad Press)

Warta ti: Artanti Héndriyana / eh