Réktor Unpad, “Prof. Sri Soemantri téh Akadémisi nu Paripurna”

[Unpad.ac.id, 1/12/2016] Pakar Hukum Tata Negara di Indonésia anu ogé Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof. (Eméritus) Dr. H.R.T. Sri Soemantri Martosoewignjo, SH, MH., geus mulang ka kalanggengan dina yuswa 90 taun, Rebo (30/11) kamari. Pupusna Prof. Sri Soemantri téh lain ngan sungkawa keur kulawarga Unpad tapi keur sakumna bangsa Indonésia.

Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, biantara pangjajap ka almarhum Prof. Dr. Sri Soemantri, SH., MH. (Potrét kénging: Tédi Yusup)

Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, biantara pangjajap ka almarhum Prof. Dr. Sri Soemantri, SH., MH. (Potrét kénging: Tédi Yusup)”

 

Réktor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad, nyebutkeun, almarhum téh akadémisi anu paripurna. Ieu katangén tina dédikasi almarhum anu ngaleuwihan tina naon anu dilakonan ku hiji akadémisi. Kaparipurnaanana lain ngan dina urusan kalembagaan paguron luhur tapi ogé dina kahirupan Prof. Sri Soemantri.

“Conto lalakon hirup Prof. Sri Soemantri anu geus méré pilar kuat keur Unpad, nepi ka urang yakin Unpad téh universitas anu terus ngabina hukum jeung lingkungan hirup keur kapentingan masarakat,” saur Réktor dina biantara panghormatan di Masjid Al Jihad Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Kemis (1/12).

Sanggeus biantara panghormatan, layonna dipendem di TPU Muslimin Cikutra, Bandung. Ampir satengah abad babakti di Unpad, tapak lacak kaélmuan jeung pangbakti Prof. Sri Soemantri dipiharep bisa jadi ilham jeung daya keur kulawarga Unpad kahareupna.

“Simkuring yakin dina mangsa nu bakal datang, bangsa ieu bakal tetep bogaeun Sri Soemantri. Ieu minangka panghormat kana pribadi jeung perjoanganana,” saur Réktor.

Tapak lacak Prof. Sri Soemantri téh kawilang panjang. Guru Besar anu lahir di Tulungagung, 15 April 1926 téh geus malang mulintang di tingkat pamaréntahan. Dina yuswa 29 taun, almarhum kacatet Anggota Konstituante pangorana dina pamaréntahan parleménter Indonésia taun 1956 – 1959.

Salian ti éta, almarhum ogé jadi Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dina taun 1993-1998, Pupuhu Komisi Konstitusi (Taun 2003-2004), jeung Anggota Déwan Panaséhat Komnas HAM tug nepi ka pupusna. Almarhum ogé inohong anu ngadegkeun Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonésia (GMNI).

Dina urusan akadémik, Prof. Sri Soemantri kungsi jadi Pembantu Dékan III Fakultas Hukum Unpad (1964-1966), Pembantu Dékan I Fakultas Hukum Unpad, Dékan Fakultas Hukum Unpad 2 periode, sarta jadi Guru Besar widang Tata Negara FH Unpad taun 1987. Almarhum ogé getol dina mekarkeun paguron luhur swasta diantarana kungsi jadi Réktor Universitas Jayabaya jeung Universitas 17 Agustus. Pirang-pirang buku geus medal ku Prof. Sri Soemantri. Almarhum ogé nampi pirang-pirang pangajén, boh ti Unpad, pamaréntah, jueng lembaga anu kasohor.

Belasungkawa ogé karasa ku para koléha almarhum. Guru Besar FH Unpad, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL., ogé ngadugikeun bélasungkawa dina panghormatan ieu. Numutkeun Prof. Bagir, almarhum téh tuladeun anu ngabaktikeun diri keur kamekaran hukum di Indonésia.

“Prof. Sri Soemantri, abdi sadaya di dieu téh murid Bapa. Hatur nuhun kana sagala élmu pangaweruh, kana picontoeun, kana jiwa sabilulungan anu ku Bapa diwulangkeun ka abdi sadaya,” cék Prof.Bagir Manan.

Réngsé upacara panghormatan, Tokoh Nasional anu ogé alumni Unpad, Férry Mursyidan Baldan, nyebutkeun, Prof. Sri Soemantri téh guru bangsa Indonésia. Pupusna Prof. Sri Soemantri téh jadi tangtangan keur Unpad supaya terus ngalarapkeun ajaran jeung élmu keur ngawangun nagara anu dumasar kana konstitusi.

“Unpad tetep kudu jadi salah sahiji paguron luhur rujukan dina élmu Tata Negara,” cék Férry.*

Warta ti: Arief Maulana / eh