Unpad Ngawanohkeun Jadwal Réténsi Arsip jeung Getar Pikat

[Unpad.ac.id, 2/12/2016] Universitas Padjadjaran siap ngalaksanakeun Jadwal Réténsi Arsip (JRA) luyu jeung Undang-undang Nomer 43 Taun 2009 Pasal 1 Ayat (22) ngeunaan Kearsipan. Dina Undang-undang ieu disebutkeun yén pelaksanaan JRA diwajibkeun ka sakumna lembaga negara, pammaréntahan daérah, lembaga pendidikan, pausahaan, organisasi politik, organisasi kamasarakatan, sarta pribadi.

Ngawanohkeun JRA jeung Gerakan Tertib Arsip Minangka Pilar Akuntabilitas (Getar Pikat) Unpad, di Balé Rucita Gedong Réktorat Unpad Jatinangor, Jumaah (2/12). (Potrét kénging: Dadan T.)*

Ngawanohkeun JRA jeung Gerakan Tertib Arsip Minangka Pilar Akuntabilitas (Getar Pikat) Unpad, di Balé Rucita Gedong Réktorat Unpad Jatinangor, Jumaah (2/12). (Potrét kénging: Dadan T.)*

Kepala Unit Pelaksana Téknis (UPT) Kearsipan Unpad, Prof. Dr. H. Nandang Alamsah Deliarnoor, M.Hum., nyebutkeun, kasayagian Unpad dina ngalaksanakeun JRA geus ti baréto dilakanakeun ngaliwatan prosés anu panjang. Dilaksanakeunana JRA ieu kudu meunang idin ti Arsip Nasional Républik Indonésia (ANRI).

“Dina Juli taun ieu, urang geus diidina ku ANRI pikeun ngalaksanakeun JRA,” cék Prof. Nandang dina ngawanohkeun JRA jeung Gerakan Tertib Arsip minangka Pilar Akuntabilitas (Getar Pikat) Unpad, di Balé Rucita Gedong Réktorat Unpad Jatinangor, Jumaah (2/12).

Acara ieu diayakeun ku UPT Kearsipan Unpad jeung diiluan ku Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Tenaga Arsiparis, jeung Calon Tenaga Arsiparis di lingkungan Unpad. Hadir ogé Wakil Réktor Widang Sumber Daya jeung Tata Kelola Unpad, Dr. Sigid Suseno, M.Hum., jeung Diréktur Tata Kelola jeung Komunikasi Publik/Kantor Internasional Unpad, Adé Kadarisman, S.Sos., M.T., M.Sc.

Sanggeus meunang idin ti ANRI, Unpad geus ngaluarkeun 3 Palaturan Réktor dina taun 2015 tumali jeung JRA, nya éta PR No. 6, 7, jeung 8 taun 2015. Sabada aya katetepan dina éta palaturan, UPT Kearsipan ménta idin JRA ka ANRI bulan Juli 2015. Sataun ti harita, idin ANRI dikaluarkeun keur Unpad.

Leuwihna deui, cék Prof. Nandang, Unpad sahenteuna geus leuwih maju dina ngalarapkeun JRA. Eta hal kaguar dina panglawungan ANRI jeung 11 PTN Badan Hukum sababaraha waktu katukang. Dina panglawungan ieu, ngan Unpad anu geus boga idin ngalaksanakeun JRA ti ANRI.

“naon sababna urang bisa diidinan? Sabab urang mah boga keur nyumponan pasaratan dina JRA, nya éta tata naskah dinas, JRA, klasifikasi arsip, jeung klasifikasi kaamanan katut aksés arsip dinamis. Opatanana geus dimuat dina Palaturan Réktorna,” cék Prof. Nandang.

Dumasar kana penjelasan UU No. 43 Taun 2009, disebutkeun yén JRA téh daftar anu eusina sakurang-kurangna dangka waktu nyimpen atawa réténsi, jenis arsip, jeung katerangan anu eusina rékoméndasi ngeunaan katetepan hiji arsip dimusnahkeun, diajén deui, atawa dipermanénkan nu dipaké minangka padoman penyusutan jeung penyelamatan arsip.

Dina harti séjén, JRA téh aktivitas penyusutan arsip kelembagaan. Prof. Nandang nétélakeun, prosés penyusutan ieu dipigawé ku ngimeutan hiji arsip ku nangtukeun nasib ahirna, nya pikeun dipindahkeun ka pusat data, dimusnahkeun, atawa dipasrahkeun permanén ka lembaga kearsipan.

Satuluyna, dina Palaturan Réktor ngeunaan JRA disebutkeun yén pelaksanaan JRA di Unpad téh ngawengku JRA Substantif jeung JRA Fasilitatif. JRA Substantif ngawengku rupa-rupa arsip nu tumali jeung aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi. Sedengkeun JRA Fasilitatif ngawengku rupa-rupa arsip tumali jeung aktivitas perkantoran jeung kelembagaan di Unpad.

“Aspék hukum ieu geus cukup, urang mah tinggal ngalarapkeunanan,” cék Prof. Nandang.

Basa muka acara, Dr. Sigid nétélakeun yén aktivitas kearsipan téh geus jadi salah sahiji udagan Unpad luyu jeung amanat Undang-undang. Ieu téh lantaran urusan kearsipan ayeuna tacan dianggap penting ku karéréaan instansi. Ku ayana aplikasi e-Office, cék Dr. Sigid, Unpad sakuduna bisa leuwih gampang dina ngarsipkeun dokumén.*

Warta ti: Arief Maulana / eh