Réktor Unpad Ngistrénan 1.792 Wisudawan

[Unpad.ac.id, 03/05/2017] Réktor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad ngistrénan 1.792 wisudawan dina Wisuda Unpad Gelombang III Tahun Akademik 2016/2017 di Grha Sanusi Hardjadinata kampus Iwa Koesoemasoemantri Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, 3 – 4 Méi. Wisudawan nu diistrénan téh lulusan Program Doktor, Magister, Spésialis, Profési, Sarjana, jeung Diploma.

Réktor Unpad Prof. Dr. méd. Tri Hanggono Achmad, dr. biantara dina Wisuda Lulusan Gelombang III Tahun Akademik 2016/2017 di Graha Sanusi Hardjadinata , kampus Iwa Koesoemasoemantri Universitas Padjadjaran, Bandung. (Foto ku : Tédi Yusup)*

Dina biantarana, Réktor ngaguar sababaraha kawijakan pamekaran paguron luhur ka hareupna. Nyuta tina biantara Mentri Riset, Téknologi, jeung Pendidikan Tinggi RI dina upacara Hari Pendidikan Nasional, Salasa (02/05) kamari, Réktor nandeskeun, aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi kudu bisa méré mangpaat kana pangwangunan ékonomi.

Dumasar kana laporan The Global Competitiveness Report 2016/2017, Indeks Daya Saing Indonesia aya dina peringkat ka-41 ti 138 nagara di dunya. Ieu nuduhkeun yén daya saing Indonesia jauh handapeun Singapura (peringkat 2), Malaysia (peringkat 25), jeung Thailand (peringkat 34).

Rektor nyebatkeun, paguron luhur sahenteuna jadi lulugu dina 3 pilar tina 12 pilar penilaian indéks daya saing bangsa saperti nu ditetepkeun ku World Economic Forum ti taun 2005. Pilar anu tilu téh nyatana pendidikan tinggi jeung pelatihan, kasagian téknologi, jeung kamotékaran.

“Salah sahiji élemén penting tina daya saing nya éta nyiptakeun lingkungan anu ngajurung kana kamotékaran, anu tumali jeung keterbukaan katut integrasi ékonomi,” saur Réktor.

Salah sahiji program penting Unpad dina ngarojong mekarna kamotékaran téh nya éta ku ngaronjatkeun fasilitas jeung jumlah panalungtikan. Sacara total, panalungtikan Unpad geus ngagunakeun waragad Rp123 milyar anu sumberna tina  dana Hibah Internal Universitas, dana Hibah Kompetitif Dikti, jeung dana riset kompetitif internasional.

Panalungtikan ieu dilaksanakeun ku ampir sakumna dosén anu ngalibetkeun mahasiswana. Targét nu kudu dihontalna nya éta luaran publikasi ilmiah, hak patén, jeung hilirisasi produk panalungtikan.
“Ngaronjatna jumlah publikasi ilmiah téh salah sahiji bukti penting dina ngarojong daya saing pendidikan tinggi sacara global,” saurna.

Luluskan Wisudawan Dokter Layanan Primér Entragan Kahiji

Dina wisuda anu ayeuna, Unpad ngaluluskeun 43 urang lulusan Prodi Dokter Layanan Primér (DLP) entragan kahiji. Lulusan ieu sakaligus generasi munggaran Dokter Layanan Primér di Indonésia. Kacatet, salah saurang lulusan DLP nu ngaranna Tom Surjadi meunang  prédikat Wisudawan Tertua dina umur 68 taun 4 bulan 5 poé.

Prodi DLP nu dikokolakeun ku Fakultas Kedokteran Unpad téh dibuka mimiti pisan taun 2016. Ngadegna prodi ieu ku ayana amanat Undang-undang Nomor 20 Taun 2013 ngeunaan Pendidikan Kedokteran minangka tuluyan tina program Profési Dokter jeung program internship anu satata jeung program studi Dokter Spésialis.

“Program ieu ngadumaniskeun élmu pangaweruh jeung kaparigelan kedokteran keluarga, kedokteran komunitas,jeung kaséhatan masarakat, anu lulusanana bakal bisa ngayakeun jeung mingpin layanan kaséhatan tingkat primér,” saur Réktor.

Réktor ogé ngawilujengkeun sacara husus ka para wisudawan anu lulus nyangking prédikat pinuji, diantarana Saskia Lenggogeni Nasroen ti Program Doktor Kedokteran anu nyangking 3 publikasi ilmiah di 2 jurnal internasional, nya éta International Journal of ChemTech Research jeung Cellular and Molecular Biology. Saskia ngaréngsékeun Doktorna kurang ti 2 taun kalawan IPK 3,97.

Pangajén satuluyna dilélérkeun ka  Nurkhalifa Fajrini ti Program Magister Ilmu Komunikasi, Ida Bagus Nyoman Dhédy ti Program Spesialis Périodontik, Annisa Eka Fitirani ti Program Studi Apotéker, Diantiny Mariam Pribadi ti Prodi Matematika, Lestiana Kusuma Wardani ti Prodi Diploma Administrasi.

Pangajén ogé dilélérkeun ka Cynthia Gracesella Hutami Patintingan ti Prodi S1 Farmasi minangka wisudawan termuda dina umur 19 taun 9 bulan 28 poé.*

Warta ti Arief Maulana /wep