Paguron Luhur di Jawa Barat Ngadéklarasikeun Antiradikalismeu

[unpad.ac.id, 14/07/2017] Para réktor paguron luhur sa-Jawa Barat sapuk pikeun ngadéklarasikeun antiradikalismeu di lingkungan kampus. Déklarasi ieu téh minangka tarékah nuwuhkwun deui patriotismeu dina rongkahna radikalismeu anu rék ngaruntagkeun persatuan bangsa.

Para réktor paguron luhur sa-Jawa Barat sapuk ngadéklarasikeun antiradikalismeu di lingkungan kampus ku nanda tangan déklarasi antiradikalismeu ku 44 Réktor PTN jeung PTS sa-Jawa Barat, di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumaah (14/07). (Foto: Tédi Yusup)*

Kasapukan ieu ngawujud dina déklarasi antiradikalismeu ku 44 Réktor PTN jeung PTS sa-Jawa Barat, di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jumaah (14/07).

Déklarasi ieu diluuhan ku Menristékdikti Prof. Mohamad Nasir, PhD, Ak., Menkominfo Rudiantara, Sékrétaris Utama BNPT Mayjén TNI R. Gautama Wiranegara, Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Héryawan, jeung Pupuhu Majelis Réktor Perguruan Tinggi sa-Indonésia Prof. Dr. Ir. Hérry Suhardyanto, M.Sc.

Salian ti inohong anu lima ieu, hadir ogé wawakil anggota Déwan Perwakilan Rakyat, wawakil TNI jeung Polri, wawakil pingpinan jeung mahasiswa ti 44 PTN jeung PTS di Jawa Barat, sarta pingpinan jeung civitas academica Unpad.

Aya opat sikep anu didéklarasikeun ku civitas academica, nyaéta panceg dina dadasar NKRI (Pancasila, UUD 1945, jeung Bhinéka Tunggal Ika), buleud patékadan pikeun ngatik-ngadidik generasi muda anu tanggoh jiwa nasionalismeuna, nolak kana sakur organisasi jeung kalakuan anu ngandung radikalismeu jeung nonggongan Pancasila, sarta cumeluk ka sakumna warga bangsa pikeun nyegah sumebarna radikalisme.

Gubernur Jawa Barat ngabagéakeun pisan kana déklarasi nu diikrarkeun ku civitas academica. Paguron luhur téh panaratas antiradikalismeu di masarakat. “Puseurna parobahan téh ayana di paguron luhur. Lamun urang hayang mageuhan kabangsaan, nya kampus anu jadi tempat pangheulana dipageuhan,” saur Ahmad Héryawan.

Minangka puseur pamekaran paélmuan, paguron luhur kudu bisa mastikeun teu aya sirung-sirung paham anu patojaiah jeung dadasar nagara. Prof. Hérry nyebutkeun, civitas academica kudu terus ngagedurkeun sumanget kabhinékaan. Tujuanana supaya warga kampus bisa ngajénan perbédaan jeung ngutamakeun kana persatuan, pangpangna mah di lingkungan kampus.

Lajuning laku tina déklarasi ieu, pihakna ngajurung ka para réktor supaya neuleuman kamungkinan tumuwuhna radikalismeu di kampus. Perlu pisan ayana pamarekan jeung pangapingan ka pihak-pihak anu pahamna mémper-mémper kana radikalismeu.

“Urang geus pada maphum, aya sababaraha akademisi anu pamikiranana béda, Réktor nu kudu ngarti. Urang (Réktor) nu kudu ngadeukeutan jeung ngagondéngna. Ulah nepi ka diantep karep kana tindakan anu radikal,” cék Prof. Hérry.


Sanajan aya nu boga pamadegan yén antiradikalismeu di kampus ngawatesanan kana kahirupanana, Menristékdikti nolah kana éta pamanggih. Numutkeun Mentri, paguron luhur boga hancengan minangka puseur pamekaran paélmua. Ngan baé, dina kahirupanana kudu tetep maké padoman bari ngaraksa pancegna opat pilar bangsa.

Prof. Nasir masrahkeun sagala wewenang dina ngokolakeun paélmuan ka unggal Réktor. “Lamun aya kajadian radikalismeu di kampus, Réktorna anu kudu tanggung jawab,” saur Prof. Nasir.

Acara Déklarasi Antiradikalismeu ieu dieuyeuban ku tapakur ti budayawan Iwan Abdurachman.*

Warta ti Arief Maulana