Supercamp 2017, Wujud Hadirna Unpad di Muara Gémbong

[unpad.ac.id, 14/08/2017] Masyarakat di Kecamatan Muara Gémbong, Kabupatén Bekasi, antusias miluan rupaning kagiatan pengabdian kepada masyarakat nu dilaksanakeun Universitas Padjadjaran, Senén (14/08). Rupaning runtuyan acara Supercamp Unpad 2017 digelar minangka wujud impleméntasi Tridharma Perguruan Tinggi.

Réktor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad (kadua ti kénca) nalika ngaroris Supercamp 2017 di Kecamatan Muara Gémbong, Kab. Bekasi. (Foto: Tedi Yusup)*

Runtuyan kagiatan Supercamp Unpad 2017 digelar di 6 désa di Kecamatan Muara Gémbong, nyaéta Désa Pantai Bahagia, Désa Pantai Sederhana, Désa Pantai Mekar, Désa Pantai Harapan Jaya, Désa Jayasakti, jeung Désa Pantai Bakti, ti Ahad (13/08) nepi Rebo (15/08). Méh di unggal désa masyarakat milu aub dina rupaning kagiatan panalungtikan oge pengabdian kepada masyarakat nu dilaksanakeun ku dosén sareng mahasiswa ti sakabéh widang élmu nu aya di Unpad.

Di Désa Pantai Bakti, misalna, para dosén jeung mahasiswa Fakultas Kedokteran ngayakeun kagiatan nimbang awak ogé ngaobservasi sacara awal gangguan neurodevelopmental pikeun orok jeung barudak. Teu ngan ukur éta, para ibu jeung anak-anakna diajak pikeun wanoh leuwih jero ngeunaan poténsi bahaya panyakit autoimun “Lupus” jeung nyeri tonggong dina budak ngaliwatan penyuluhan ku tim FK Unpad.

Puskesmas Kecamatan Muara Gémbong ogé jadi lokasi kagiatan Supercamp. Di éta tempat, tim ngayakeun kagiatan sunatan massal. Antusiasme warga katémbong tina lobana barudak anu daftar.

Sajaba ti éta, aktivitas di puskesmas oge dieusian ku papariksaan ka nu nuju kakandungan ngaliwatan metode USG jeung IVA tést ogé papariksaan ‘kelainan’ Réfraksi barudak sakola dasar, rukun gawé jeung Rumah Sakit Mata Cicéndo Bandung.

Tim Fakultas Kedokteran Gigi ogé ngalaksanakeun kagiatan pengabdian kepada masyarakat jiga papariksaan waos jeung ‘tindakan’ di dua sakola dasar di Désa Pantai Harapan Jaya. Ieu kagiatan suksés diiluan ku 574 urang. Dina ieu kagiatan Tim FKG nurunkeun 110 urang staf nu diwangun ku pingpinan, dosén, mahasiswa, sareng tenaga kependidikan.

Di luar widang kasehatan, tim Supercamp ti Fakultas Téknik Géologi ngayakeun sosialisasi jeung penyuluhan tumali sareng ngokolakeun runtah sarta mitigasi bencana geologi. Ieu penyuluhan dilaksanakeun di Désa Bahagia nu sasaranna siswa sakola dasar jeung siswa sekolah menengah pertama.

Lain ngan ukur tim FTG, tim ti FMIPA Unpad ogé ngayakeun penyuluhan tumali jeung kasehatan lingkungan jeung baku mutu cai, ogé pelatihan ‘perangkat bergerak’ pikeun nguatan program kasehatan sarta lomba rokét cai keur siswa.

Di Désa Pantai Mekar, masyarakat diajak pikun nyaho kana produk entéh celup hasil panalungtikan opat dosén Fakultas Farmasi Unpad. Éta entéh celup téh dijieun tina daun jeung buah pidada, sarupaning tangkal mangrove nu aya di Muara Gémbong. Dumasar hasil panalungtikan, daun jeung buah pidada beunghar ku antioksidan alami jeung bisa nyegah panyakit degeneratif (kanker, jantung, struk), ogé ngundakkeun katahanan awak.

 

Minangka wewengkon basisir, Muara Gémbong rawan pisan keuna ku abrasi laut. Ku kituna, sawatara dosén jeung mahasiswa sacara simbolis melak mangrove di Basisir Beting, nu aya di wewengkon Désa Pantai Bahagia. Éta Program minangka léngkah munggaran program melak 15.000 tangkal mangrove di Basisir Beting rampak gawé Unpad, Pamaréntah Provinsi Jawa Barat, jeung Pamaréntah Kabupaten Bekasi.

Saméméhna, tim Supercamp ti élmu sosial geus ngalaksanakeun rupaning kagiatan di Muara Gémbong, Minggu (13/08). Di Désa Pantai Bahagia, civitas academica FISIP Unpad ngalaksanakeun kagiatan métakeun poténsi ngamekarkeun wisata, kawirausahaan, ogé partisipasi masyarakat di tingkat pamaréntahan. Ieu kagiatan ngamekarkeun  pariwisata ogé dirojong ku tim Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad ku ngayakeun pelatihan nyieun alat-alat promosi tumali jeung pariwisata.

Sawatara tim FIB mah ngayakeun observasi ngeunaan pangaruh jeung pola adaptasi masyarakat Désa Pantai Bahagia kana kajian caah rob. Teu ngan ukur éta, tim FIB oge ngawanohkeun rupaning bahasa jeung budaya dunya ka para siswa SD.

Siti (26), warga Désa Pantai Mekar ngarasa bagéaku ayana kagiatan Supercamp Unpad. Rupaning aktivitas panalungtikan jeung pengabdian kepada masyarakat ngabantu pisan masyarakat, utamana dina widang  layanan masyarakat.

Kitu ogé anu diungkapkeun ku Camat Muara Gémbong. Fahrurrozi. Kagiatan panalungtikan jeung pengabdian kepada masyarakat di Muara Gémbong dipiharep bisa ngaronjatkeun tingkat karaharjaan masyarakat, khususna kana aksésibilitas layanan kasehatan jeung undakna poténsi pariwisata.

Dina widang kasehatan, sanajan aya tilu puskesmas pembantu, nepi ka ayeuna teu aya dokter anu tugas di Muara Gémbong. Jauhna jarak tiap désa jeung sawatara jalan anu kurang hadé ogé milu jadi hahalang masyarakat pikeun ngaksés layanan kasehatan.


Terus Lumangsung

Réktor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad, nétélakeun, kagiatan Supercamp minangka upaya Unpad pikeun hadir di tengah-tengah masyarakat sarta méré kontribusi anu leuwih hadé keur pangwangunan. “Mekarkeun akademik baris beuki kuat lamun urang bisa méré kontribusi sacara langsung,” Saur anjeuna.

Ieu kagiatan ogé pikeun ningali kalawan nyata rupaning masalah nu aya di masyarakat. Salaku insan akademik, ngaréngsékeun rupaning masalah masyarakat teu ngan ukur bisa disanghareupan dumasar kajian wungkul. Kudu turun langsung ka masyarakat, ngarah solusi nu dihasilkeun bener-bener bisa mangfaat keur masyarakat.

Réktor ngaku yén wewengkon Muara Gémbong minangka wewengkon nu beurat. Ieu wewengkon pangkalérna Jawa Barat téh loba pisan kakuranganna, utamana dina widang infrastruktur jeung mekarkeun sumber daya manusa. “Ieu téh mecut sumanget kuring saparakanca pikeun bisa kontribusi anu leuwih tohaga,” saur Réktor.

Aktivitas Unpad di Muara Gémbong ogé dipiharep bisa terus lumangsung. Minagka hiji wujud  kagiatan anu  terus lumangsung baris diwangun fasilitas Bumi Walagri Padjadjaran di Muara Gémbong. Ieu fasilitas bakal jadi tempat Unpad dina ngundakkeun aktivitas panalungtikan jeung pengabdian kepada masyarakat di Muara Gémbong.

Supercamp nyaéta kagiatan maneuh Unpad saban taun nu geus dilaksanakeun 6 kali. Beda jeung lima lokasi saméméhna nu diayakeun di Jabar Kidul, ayeuna Supercamp dilaksanakeun di wewengkon basisir kalér Jabar. Ba’da Muara Gémbong, kagiatan Supercamp salajengna dirarancang lumangsung di Karawang, Subang, nepi ka Indramayu.

Ieu kagiatan kalawan resmi ditutup ku ditandatanganna prasasti melak 15.000 tangkal mangrove ku Réktor jeung Wakil Bupati Bekasi Éko Supria Atmaja di buruan Kecamatan Muara Gémbong, Salasa (15/08). Sajaba ti éta, Unpad ogé masrahkeun saunit mesin ‘perontok padi’ nu dikembangkeun ku Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad. Kagiatan nutup Supercamp Unpad ieu mareng jeung milangkala ka-67 Kabupatén Bekasi.*c