Dina Puncak Acara Diés Natalis ka-60, Réktor Medar Réfléksi Lalampahan Unpad

[unpad.ac.id, 11/09/2017] Jangkep 60 taun, Universitas Padjadjaran masih tetep ngomitmenkeun manéh pikeun ngalaksanakeun naon-naon anu geus dicita-citakeun ku para tuturusna dina raraga nyerdaskeun kahirupan bangsa. Proses atikan anu dijalankeun Unpad minangka amanat ti para tuturus pikeun muka lolongkrang ka masyarakat supaya bisa sakola di pendidikan tinggi.

Réktor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad nalika ngadugikeun orasi ilmiah dina pucak acara Diés Natalis ka-60 Unpad di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Senén (11/09). (Foto: Tedi Yusup)*


Réktor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad, dina orasi ilmiahna nétélakeun, titik pamiangan sejarah anu penting nu geus diliwatan Unpad danget ayeuna, nyaéta transformasi dina ngokolakeun lembaga jadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum nu boga kawenangan dina ngokolakuen widang akademik jeung nonakademik. Robahna ieu status téh kacatet resmi dina Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 taun 2014 jeung PP Nomor 51 Taun 2015.

Éta orasi ilmiah téh didugikeun Réktor dina puncak acara Diés Natalis ka-60 Unpad di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Senén (11/09). Ieu orasi ilmiah diluuhan ogé ku Présidén Républik Indonésia Ir. H. Joko Widodo, sawatara menteri kabinét kerja, pimpinan daérah, sawatara Réktor perguruan tinggi, ogé pingpinan, guru besar, jeung civitas academica Unpad.

Tumali jeung transformasi PTN Badan Hukum, Réktor medar hiji réfléksi nu penting pisan dina ngokolakeun Unpad. Pola Ilmiah Pokok “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional” nyaéta réfléksi Unpad nu masih kenéh rélévan dina nyanghareupan tangtangan robahna dunya.

“PIP téh minangka ‘kristalisasi’ wujud pikiran, pangalaman, jeung harepan ngeunaan  jati diri unggulna Unpad, nu diaping ku kapamingpinan akademik Prof. Mochtar Koesoemaatmadja, Prof. Otto Soemarwoto, miwah Prof. Didi Atmadilaga dina mangsa harita,” Saur Réktor.

Ieu kamandang, saur Réktor, sareundeuk jeung konsép Wawasan Nusantara nu ogé minangka réfléksi pikiran jeung upaya Prof. Mochtar Koesoemaatmadja dina miara kadaulatan NKRI. Ieu konsép tungtungna diaku ku konstitusi internasional minangka wates kadaulatan NKRI.

Ideu séjénna tina PIP Unpad nyaéta peran ékologi dina pangwangunan. PIP Unpad mampuh ngainspirasi dunya akademik pikeun aktif dina upaya ngaraéh pangwangunan nu manjang.

“Salah sahiji wujud nyata tina sumanget PIP Unpad nyéta pangrojong Unpad dina prosés ngajukeun UNESCO Global Géopark Ciletuh-Palabuhanratu di Sukabumi Kidul,” Saur Réktor.

Dina widang kalembagaan universitas, Unpad ogé ngalaksanakeun transformasi ngokolakeun kalembagaan, di antarana ku ngayakeun réformasi birokrasi ngurangan struktur jeung ngaadumaniskeun fungsi. Unpad dina danget ayeuna geus ngaleungitkeun sawatara jabatan struktural sarta ntransformasikeunna jadi jabatan fungsional. Ku ayana pangrojong reformasi birokrasi, saur Réktor, Unpad mampuh ngaronjatkeun ‘luaran kinerja’ akademik.

Sawatara éta dina jihad akademik, Unpad sahenteuna jadi perguruan tinggi nu pangunggulna dina palebah calon mahasiswa nu ngadaftar saindonesia ngaliwatan jalur SNMPTN dina 6 taun ieu. Mung 6% nu ngadaftar nu lulus seléksi di Unpad.

Luhurna jumlah nu minat ieu téh jadi pamecut Unpad pikeun ngaronjatkeun kinerja dina widang atikan jeung panalungtikan. Réktor ngaapresiasi ‘luaran akademik’ nu dihasilkeun ku para dosén jeung mahasiswa. Éta hal katembong tina data per Séptémber 2017, aya 291 artikel ilmiah dosén Unpad geus diterbitkeun dina jurnal internasional beréputasi.

“Éta Jumlah téh geus ngaleuwihan jumlah publikasi anu sarupa dina taun 2016, nyaéta 244 artikel,” saur Réktor.

Salajengna, Réktor ogé ngadugikeun sawatara program unggulan Unpad, di antarana Aliansi Stratégis Universitas Padjadjaran – Jawa Barat (ASUP Jabar), program Profésor Masuk Désa, program pembebasan biaya Pendidikan Dokter jeung Dokter Spesialis dina raraga nyukupan pangabutuh dokter jeung dokter spesialis di daérah.

“Rupaning gagasan ti almamater jeung implementasina, baris didedikasikeun pikeun pangwangunan anu manjang dina raraga ngawujudkeun cita-cita Républik Indonésia,” saur Réktor.

Dina puncak acara Diés Natalis dipedalkeun buku “Menyongsong SDGs: Kesiapan Daérah-daérah di Indonesia”. Éta buku kalawan resmi dipasrahkeun Guru Besar Fakultas Ekonomi jeung Bisnis Unpad Prof. Armida Salsiah Alisyahbana, Ph.D, ka Présiden Joko Widodo. Sajaba ti éta, di sabudeureun Grha Sanusi Hardjadinata diayakeun pameran foto lalampahan jeung kamekaran Unpad sarta pangwangunan infrastruktur nu dialpukahan ku rampak gawé Unpad jeung Kementerian Komunikasi jeung Informatika sarta Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).*