Présidén Joko Widodo: Perguruan Tinggi Taméng Panghareupna dina nyanghareupan Robahna Bangsa

[unpad.ac.id, 11/09/2017] Présidén Républik Indonésia Ir. H. Joko Widodo umajak ka sakumna unsur Universitas Padjadjaran pikeun ngaantisipasi rupaning hal nu tumali jeung robahna dunya. Danget ieu, nagara-nagara di dunya nyanghareupan tangtangan robahna dunya anu melesat.

Présidén Républik Indonésia Ir. H. Joko Widodo nalika orasi dina Dies Natalis ka-60 Universitas Padjadjaran di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Senén (11/09). (Foto: Tedi Yusup)*

“Perguruan tinggi nyaéta nu pangsiapna dina ngigelan jaman,” Kitu saur Présidén basa orasi dina Dies Natalis ka-60 Unpad di Grha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Senén (11/09).

Salah sahiji léngkah anu kudu dipigawé ku perguruan tinggi nyaéta wani  barobah. Présidén ngajéntrékeun, geus mangtaun-taun élmu pangaweruh anu diwurukeun di perguruan tinggi teu loba anu barobah. Mun nilik kana tangtangan global, orientasi dina élmu pangangaweruh ogé kuduna mah milu nyaluyukeun.

Anjeuna nyontoan, program studi di Fakultas Ékonomi dan Bisnis, ayeuna mah kudu mampuh ngawadahan pasifatan jeung kabutuhan global. “Fakultas Ékonomi ieu téh jadi, misalna, aya jurusan logistik manajemén, ritél manajemén, toko onliné, sabab produk (ékonomi)na geus robah,” saur Présidén.

Murudulna informasi di média sosial ogé kudu jadi hal anu diantisipasi. Gancang jeung nembrakna rupaning  informasi di média sosial ngéléhkeun  informasi dina media utama. Ku kituna, perguruan tinggi, kalebet Unpad, didorong pikeun nyiapkeun program studi khusus tumali jeung média sosial.

“Tah ieu peran universitas, kudu  nyiapkeun sumber daya manusa (Indonesia) pikeun bisa unggul dina kompetisi. Mun henteu bisa bahaya,” saur Anjeuna.

Leuwih jauh Présidén ngungkabkeun, ngokolakeun média sosial danget ayeuna penting pisan. Ngemut dina mangsa nu bakal datang mah, média sosial disawang jadi rohang interaksi sosial. Ku ayana program studi khusus dipiharep bisa ngontrol masarakat supaya wijak dina ngamanfaatkeun média sosial.

Nyiapkeun Karakter

Disawang dina 5 – 10 taun ka hareup, para ahli nétélakeun generasi Indonésia bakal dieusian ku generasi Y jung milénial. Ieu generasi baris nyekel deleg kamajuan bangsa.

Minangka nagara panggedéna katilu dina hal nu ngagunakeun internét di dunya, masyarakat jeung pamaréntah kudu bisa ngatur dina ngagunakeun téknologi ngarah saluyu jeung wates-wates anu geus ditetepkeun. Sabab rupaning informasi nu teu bener baris mangaruhan kana kaayaan sosial budaya.

Présidén nétélakeun, informasi nu teu bener baris ngabalukarkeun masyarakat babari kapangaruhan émosina. “Masyarakat babari katipu berita bohong atawa hoax. Ku kituna, universitas minangka taméng panghareupna  bisa sabilulungan jeung pamaréntah ngaantisipasi rupaning hal nu tumali jeung éta,”  saur Présidén.

Méré atikan karakter,integritas, kajujuran, étos gawé, anti korupsi, toléransi, nepi ka bisa  jadi hiji jeung ngahiji wajib dibikeun ka mahasiswa. Mahasiswa, saur Présidén, kudu dipageran ngarah teu asup kana kelompok nu gampang dihasut ku murudulna arus informasi di ‘dunya maya’.

Dina pangdongdonna ka Unpad, Présidén disarengan ku Réktor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad ngaroris paméran foto pangwangunan Infrastruktur minangka rampak gawé Unpad jeung Kementerian Komunikasi dan Informatika ogé  Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).

Sajaba ngadugikeun orasi, Présidén ogé  nampi panglélér  Anugerah Padjadjaran Utama ti Réktor Unpad. Saréngséna ngadugikeun orasi, Présidén nyontangkeun waktosna  jadi imam solat Dzuhur di Masjid Al-Jihad, Kampus Unpad, sabada éta mah Présidén neraskeun agendana di Kota Bandung.*