Strategi Ngokolakeun Perbankan Efektif Ceuk Dirut BJB

Bank BJB meunang pinunjul ka-12 salaku bank terbaik nasional najan statusna salaku Bank Pembangunan Daérah (BPD). Ieu Préstasi mangrupakeun hasil tina percepatan perfoma Bank BJB dina opat taun katukang. Ieu cara teu leupas tina nu dipigawe ku Direktur Utama Bank BJB Dr. Ahmad Irfan.

Ieu strategi nu dimekarkeun Irfan dibéré ngaran “The Irfan Model”. Ieu strategi mangrupakeun pamikiran Irfan dina disertasina nalika nyuprih élmu Studi Doktor di Unpad. Berbagai teori diadumaniskeun dina “The Irfan Model”, Nepi ka jadi strategi nu efektif dina ngawangun gawé BPD di Indonesia.

“The Irfan Model” mangrupakeun hasil tina pangalaman Sim Kuring salaku Direktur Bank BJB ti taun 2014 nepi ka ayeuna” Ceuk Irfan nalika méré kuliah umum dina acara “CEO Talk” nu dipidangkeun ku UNPAD BUMN Center OF Excellece di Graha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung, Jum’at (28/9).

Acara nu dimoderatoran ku Poppy Rufaidah, PhD, dibuka sacara resmi ku Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Korporasi Akademik Unpad Dr. Keri Lestari, M.Si.

Strategi “The Irfan Model” nyaluyukeun sababaraha variabel bisnis. Aya tilu variable utama nu wajib dipigawé ku BPD, nyaéta adopsi teknologi, manajemen inovasi, jeung pengelolaan sumber daya perusahaan.

Tilu variable nu diaplikasikeun sacara bener di lingkungan Bank BJB nalika Irfan mimiti ngajabat salaku Dirut. Harita, Bank BJB disangahreupan ku sababaraha masalah nu kudu dibéréskeun, sarta kuatna krisis kapercayaan ka pagawéan Bank BJB.

“Ti mimiti, sim kuring mulai nyiapkeun pondasi pikeun Bank BJB kahareupna. Fokus dina ngabenerkeun pondasi sakaligus migawé ekspansi kredit,” Ceuk Irfan.

Irfan ngajelaskeun, aya opat léngkah nu dipigawé pikeun nguatkeun pondasi. Kahiji, menerkeun proses bisnis. Rukun gawé jeung konsultan bisnis, Irfan migawe sinkronisasi jeung harmonisasi proses SOP nu aya. Ti 700 SOP, Anjeunna bisa motong ukur jadi 40 SOP.

Kadua, ngaronjatkeun kualitas sumber daya manusa. Perekrutan karyawan anyar dilaksanakeun ku Bank BJB nu tujuanna népakeun élmu ka karyawan heubeul. Salian ti éta, Anjeunna ngadegkeun BJB University pikeun nyieun banker nu profesional.

Katilu, ngamekarkeun infrastruktur téhnologi infomasi. Nguatkeun sector dipokuskeun pikeun ngala nasabah milenial nu geus wanoh ka téhnologi informasi. Nu pamungkas, ngalaksanakeun konsép pelayanan prima.

Henteu ukur pokus kana ngamekarkeun perusahaan, Irfan ogé ngarojong karyawanna pikeun pokus ngudag target. Ieu rojongan diwujudkeun ngaliwatan jargon-jargon sederhana. Ieu jargon kabukti ngaronjatkeun gawé Bank BJB sacara signifikan.

“Nalika kuring nanya, ‘Apa kabar?’, karyawan langsung ngajawab ‘sukses luar biasa 130%’ kabuktian Bank BJB bisa ngahontal kauntungan 130%,” Ceuk Irfan.

Mangpaat strategi “The Irfan Model”, Bank BJB tuluy ngahasilkeun hasil gawé nu positif. BPD mampu ngaronjatkeun tarafna satara jeung bank nasional. Ieu strategi dipiharep jadi model nu bisa diaplikasikeun ku papada BPD liana di Indonesia.

Dina ieu kasmpetan, Bank BJB ngabagikeun 32 Laptop ka 16 Fakultas di lingkungan Unpad.*