Mahasiswa Profesi Apoteker Unpad Jadi Panyatur Panghadéna di Asean Youth Conference, Malaysia

[unpad.ac.id, 26/9/2018] opat mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Universitas Padjadjaran dilélér pangajén panyatur panghadéna (best presenter) dina raraga ASEAN Youth Conference, di International Islamic University, Malaysia, tanggal 22 Séptémber 2018.

mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker Universitas Padjadjaran berhasil meraih penghargaan penyaji terbaik (best presenter) dalam acara ASEAN Youth Conference, di International Islamic University, Malaysia, 22 September lalu.*Molekular Docking.

Nalika ngilu kagiatan, Yuda teu bisa hadir jadi tim nu mangkat ukur Alsya, Irma, jeung Mega hungkul. Tiluanna asup klaster “Natural Science and Medicine”. Sister préséntasi nu ditangtukeun dina ieu konferensi nyaéta Three Minute Thesis (3MT) .

Informasi nu ditarima ku Humas UNpad, 3MT Competition mangrupakeun pasanggiri atikan pikeun nyawalakeun panalungtikan dina waktu 3 menit. 3MT nungtu panalungtik sangkan bisa parigel pikeun madetkeun lobana informasi panalungtikan ukur dina 1 slide.

Alsya ditunjuk pikeun jadi panyatur makalah kalawan waktu 3 menit jeung 2 slide préséntasi nu eusina judul jeung panalungtikan. Saterusna, sanggeus dipedarkeun bakal dipublikasikeun dina wangun Prosiding Internasional (ISSN).*

am