Megister Kebidanan Unpad Ngabdi ka Masarakat

[unpad.ac.id, 27/9/2018] Mahasiwa angkatan XVII Megister Kebidanan Universitas Padjadjaran milampah runtuyan kagiatan Pengabdian Kepada  Masyarakat (Pengmas) di wilayah gawé Puskesmas Cikembulan, Kabupatén Pangandaran, 18-20 Septémber.

Ketua program studi Megister Kebidanan Unpad Dr. Hadi Susiarno, dr., M.Kes., MH.Kes., ngedalkeun, Ieu kagiatan miboga tujuan ngaronjatkeun darajat kaséhatan masyrakat Pangandaran. Pihakna pokus kana turunna Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

“Pangandaran dipilih jadi lokasi Pengmas kusabab Pangandaran mangrupakeun wilayah kabupetan nu anyar diwangun, merlukeun pikeun nguatkeun jeung apingan pikeun dokter jeung bidan Puskesmas salaku salah sahiji cara nguatkeun sumber daya manusa,” ceuk Dr. Hadi ka Humas Unpad.

Dua agenda utama kagiatan pengmas nyaéta kagiatan Posyandu Multifungsi salaku widang pelayanan keur masarakat sarta In House Training pikeun bidan jeung dokter umum sa-Pangandaran.

Dina kagiatan oelatihan, mahasiswa rukun gawé jeung Tim Konsulen Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Sosial Rumah Sakit Hasa Sadikin Bandung, pikeun méré pangajaran ngeunaan obstetri ginekologi darurat di Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sarta pangajaran ngeunaan aspek hukum jeung etika dalam pelayana kesehatan.

Salah sahiji pamilon pelatihan, Fadilla ngedalkeun, ieu kagiatan mangpaat pisan dina nambah kompetensi jeung pangaweruhna. Ieu dilantarankeun, di Pangandaran can aya dokter spesialis kandungan, sangkan élmu nu beunang tina ieu pelatihan dipalikasikeun di tempat praktikna.

Samentara kagiatan Posyandu Multifungsi nyaéta pamariksaan orok jeung balita, mérékeun kadaharan tambahan, pamariksaan kehamilan, penyuluhan atikan kaséhatan, deteksi (skrining) résiko tinggi keur ibu hamil, sarta deteksi hipertensi kelompok lanjut usia.

Posyandu Multifungsi dilaksnakeun di Désa Pejaten jeung Désa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Pangandaran. Jumlah masarakat nu datang ka ieu kagiatan loba pisan. Ibu hamil ogé sumanget pisan ngilu pamariksaan USG sacar haratis.

“Urang bungah pisan ku ayana pamariksaan USG haratis. Kusabab biasana urang kudu ka Banjar heula mun hayang dipariksa ku dokter ahli kandungan téh. Mugia ieu acara leuwih mindeng dilaksanakeun” ceuk Rani, salah sahiji nu ngilu kagiatan.

Pupuhu panata calagara Pengmas Ahdatul Islamiah, ngedalkeun, Ieu kagiatan mangrupakeun salah sahiji cara pikeun nedunan Tridarma Unpad dina méré mangpaat pikeun masyrakat. Pelatihan nu lumangsung ogé dipiharep bisa ngaronjatkeun pangaweruh pikeun dokter jeung bidan dina Pelaksanaan Kegawatdaruratan Obstetri.

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesahatan Kab. Pangandaran Nani Yuningsih, méré aprésiasi keur ieu kagiatan Pengbdian nu dilakukeun ku Megister Kebidanan Unpad. Anjeunna miharep keur kahareupna, Pusat Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unpad di Kabupatén Pangandaran bisa muka  Pendidikan Lanjutan Kebidanan.

“Urang merlukeun SDM nu professional di widangna” ceuk Nani.*

am