Ngagunakeun “Artificial Intelligence” Pikeun Mikawanoh Karakter Tulisan Sunda Kuno, Panalungtikan Unpad Dilélér Pangajén

[unpad.ac.id, 27/9/2018] Tim panalungtik ti Departemen Ilmu Komputer Fakultas Matematika jeung Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran, dilélér pangajén salaku “The First Best Paper” di konferensi internasional “ The 3rd International Conference on Computing and Infomatics” (ICCAI) Universitas Sumatera Utara (USU), 18-19 September 2018.

Tim panalungtik nu anggotana Erick Paulus, M.Kom., Yemima Simanjuntak, Dr. Setiawan Hadi, Mira Suryani, M.Kom., Jeung Ino Sunaryana, M.Komp. limaanana medarkeun makalah nu judulna “Evaluating Ancient Sundanese Glyph Recognition using Convolutional Neural Network”, sakitu nu didugikeun dina rilis nu ditarima ku Humas Unpad.

Ieu makalah ngabahas téhnologi deep learning jeung artificial intelegence sangkan mampu mikawanoh glyph atawa karakter nu aya dina tulisan Sunda kuno sacara otomatis. Ngalawitan panalungtikan, pangaweruh konten digital tina manuskrip Sunda kuno dipiharep bisa dipikaharti ku sakumna jalma. Ieu jadi dasar pikeun ngamumulé warisan kabudayaan Sunda di Indonesia.

Ieu panalungtikan mangrupakeun implementasi tina Hibah Internal Unpad jeung Hibab Kerja Sama Luar Negeri, jeung nyoko kana panalungtikan “Ancient Manuscript Digization and Indexation”  (Amadi). Panalungtikan Amadi geus lumangsung salila 3 taun sarta rukun gawé jeung Departemen Kajian Budaya, Filologi, dan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Unpad jeung University of La Rochelle, Perancis.

Konferensi Internasional ICCAI mangrupakeun kagiatan rutin nu diayakeun Fakultas Ilmu Komputer USU. Sakabéh artikel dina prosiding konferensi bakal terindeks Scopus, Thomson-Reuter, ogé di mesin pengindeks lianna.*

Arief Maulana