Nguatkeun Désa ku Téhnologi Digital

[unpad.ac.id, 27/9/2018] Asup kana revolusi industri 4.0 kamekaran téhnologi sakuduna bisa jadi fasilitas pikeun ngaronjatkeun pangwangunan desa. Leuwih ti éta, Desa miboga potensi nu gedé pikeun ngajadikeun kuatna bangsa.

(Foto: Tedi Yusup)*

“Fasilitas téhnologi digital ieu nu bakal ku urang pigawé. Kumaha interkonektifitas unggal désa kudu diwangun. Lantaran, potensi-potensi inovasi desa lamun diantep sewang-séwangan moal kuat pikeun adu punjul” ceuk Rektor Universitas Padjadjaran Tri Hanggono Achmad nalika konferensi pangwangunan Jawa Barat IV di Bale Sawala, Gedung Rektorat Unpad kampus Jatinangor, Kemis (27/9)

Ceuk Rektor, ayeuna, sababaraha poténsi désa leuwih kana lumangsung kalayan sewang-séwangan. Lamun potensi-potensi bisa diadumaniskeun, dipiharep bakal méré dampak gedé, utamana ngeunaan pemanfaatan dana désa

Sapamadegan jeung Rektor, Sekretaris Jenderal Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi ngedalkeun yén téhnologi digital bisa mawa mangpaat pikeun ngawangun pliemburan, hususna di sektor ekonomi.

Anwar méré contoh, dina ngajalankeun dagang nu maké tehnologi digital, bisa motong jalur distribusi. Ngurangan waragad pikeun operasional nyewa tempat, jeung bisa ngalegaan udagan dagang.

Lain ukur dina sektor ékonomi, anwar nyebutkeun yén kamajuan téhnologi digital bisa ogé ngawangun désa tina sektor atikan jeung kaséhatan.

Nyokot téma “Revolusi Industri 4.0: Tantangan dan Inovasi untuk Daerah” Konferensi Pembangunan Jawa Barat IV dilumasungkeun pikeun jadi salah sahiji runtuyan kagiatan Dies Natalis ka-61 Unpad. Acara dibuka sacar resmi ku Sekretaris Daerah Jawa Barat Dr. H. Iwa Karniwa.

Dina Plenary Session, ieu acara ngahadirkeun sababaraha panyatur di antarana Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018 Dr. Ahmad Heryawan, nu ngagagas bumdes.id Rudy Suryanto, M.A, Pupuhu Aliansi Strategis Unpad-Jawa Barat (ASUP-Jabar) Prof. Reiza D. Dienaputra, Kepala Désa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu H. Wartono, S.Pd. M.Si., jeung Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Agus Satriadi.

“Runtuyan kagiatan konferensi Pembangunan Jawa Barat IV henteu ngan saukur sharing ide, gagasan, hasil panalungtikan, jeung ukur pangalaman tapi aya ogé paméran pangwangunan,” Ceuk Pupuhu panata calagar Konferensi Pembangunan Jawa Barat IV, Mudiyati Rahmatunnisa, dra., M.A., PhD

Mudiyanti ngedalkeun yén dina parallel session, Aya 50 makalah ti 104 penulis. Dina sesi parallel ogé dibarengan ku isu spesifik ngeunaan isu pangwangunan Kabupaten Bandung, Sakumaha ayana pedaran ngeunaan panalungtikan 21 calon Doktor ti Kabupaten Bandung.

“Konferensi Pembangunan Jawa Barat jadi raraga strategis tukeur gagasan jeung inovasi pikeun jadi sumber inspirasi dina nguatkeun kapasitas jeung kapabilitas masing-masing sector sangkan bisa adu punjul jeung ngahontal kamajuan keur kamakmuran jeung kapentingan masarakat,” harepan Mudiyati.*

Artanti Hendriyana