Hukum

Alamat: Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Telepon:  (022) 2503271 psw  136-145
Faksimile: (022) 2533705
Dekan: Dr. Sigid Suseno, SH, M.Hum.
Website: http://fh.unpad.ac.id

Deskripsi:
Fakultas Hukum (FH) Unpad téh tadina mah ngaranna Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) anu diadegkeun dumasar kana Palaturan Pamaréntah Republik Indonésia Nomer 37 Taun 1957 ngeunaan Ngadegna Univérsitas Padjadjaran tanggal 24 Séptémber 1957.

Fakultas Hukum Unpad téh salah sahiji tina opat fakultas anu jadi cikal-bakal Unpad, sakaligus jadi dasar jatidiri Unpad dina ngaheuyeuk dunya atikan. Hal ieu geus diwujudkeun dina Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad anu jejerna “Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Nasional”. Dina kamekaranana, ieu PIP téh témbongkeun dina kamekaran widang Hukum Internasional anu jadi rujukan keur atikan hukum di sakumna Fakultas Hukum di Indonésia. Ngadegna Laboratorium Klinis Hukum ogé jadi salah sahiji ciri anu mandiri pikeun Fakultas Hukum Unpad.

Program Studi:

A. Sarjana:
Ilmu Hukum

B. Pascasarjana:
1.    Magister (S2):
– Ilmu Hukum
-Kenotariatan

2.    Doktor (S3)
– Ilmu Hukum

Data lain:
Buku Pedoman Fakultas Hukum 2014/2015
Daftar Guru Besar Unpad