Ilmu Keperawatan

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363
Telepon: (022) 7795596
Faksimile: (022) 7795596
Dekan: Kusman Ibrahim, S.Kp., M.NS., PhD.
Website: http://www.fkep.unpad.ac.id

Deskripsi:
Luyu jeung kamekaran katut ngaronjatna pangabutuh masarakat, Program Studi Ilmu Keperawatan anu tadina aya dina aub payung Fakultas Kedokteran, disahkeun jadi Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK) dina tanggal 8 Juni 2005 dumasar kana Surat Keputusan Réktor Unpad Nomer 1020/J06/Kep/KP/2005 jeung kasapukan ti Dirjén Dikti Nomer 1827/D/T/2005 tanggal 1 Juni 2005. Ku kituna, Fakultas Ilmu Keperawatan téh sah jadi salah sahiji fakultas di lingkungan Univérsitas Padjadjaran.

FIK Unpad minangka puseur atikan luhur keperawatan pangkahotna kadua di Indonésia diperedih kudu bisa ngahasilkeun lulusan keperawatan anu luhur ajénna. Ku kituna, FIK Unpad satékah polah mémérés jeung ngokolakeun sumber daya anu nyampak bari terus mekarkeun diri, nepi ka bisa ngahontal tujuan ngahasilkeun lulusan anu bisa nanjeur di lingkungan gawé tingkat nasional jeung internasional.

Program Studi:

A. Sarjana:
Ilmu Keperawatan

B. Pascasarjana:
1. Program Profesi:
– Profesi Ners.

2. Program Magister (S-2)
– Magister Keperawatan

Data lain:
Buku Pedoman Fakultas Keperawatan 2014/2015
Daftar Guru Besar Unpad