Ilmu Komunikasi

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363
Telepon: (022) 7796954
Faksimile: (022) 7794122
Dekan: Prof. Deddy Mulyana, M.A., Ph.D. [Unduh CV]
Website: http://fikom.unpad.ac.id/

Deskripsi:
Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Unpad anu ngadeg dina tanggal 18 Séptémber 1960 téh minangka Fakultas Ilmu Komunikasi pangheulana di Indonésia.  Sajero lima puluh taun téh Fikom Unpad geus némbongkeun dirina minangka lembaga atikan jeung panalungtikan dina widang élmu komunikasi. Pirang-pirang pangajén geus kacangking ku ieu fakultas, sarta pangajén anu panganyarna dilélérkeun téh minangka “The Best Universities School of Communications” ku Majalah MIX Marketing (SWA Media Group).

Program Studi:

A. Diploma III
Pendidikan Ahli Komunikasi Terapan (PAKT)
– Penyiaran
– Kehumasan
– Periklanan
– Komunikasi Bisnis
– Informasi dan Perpustakaan

B. Sarjana (S-1)
Ilmu Komunikasi
Ilmu Perpustakaan
Hubungan Masyarakat
Jurnalistik
Manajemen Komunikasi
Televisi dan Film

C. Pascasarjana
1. Magister (S-2)
– Ilmu Komunikasi
– Komunikasi Bisnis
– Public Relations
– Ilmu Informasi dan Perpustakaan

2.  Doktor (S-3)
– Ilmu Komunikasi

Data lain:
Buku Pedoman Fakultas Ilmu Komunikasi
Daftar Guru Besar Unpad