Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Alamat:
– Jln. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363
– Jln. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung
Telepon: (022) 7796416 (S1), (022) 2504586 (D3). (022) 2510276 (Pasca)
Faksimile: (022) 7796974
Dekan: Dr. Arry Bainus, M.A.
Website: http://fisip.unpad.ac.id

profil-fisip

Deskripsi:
Fakultas Ilmu Sosial jeung Ilmu Politik (FISIP) Unpad téh ngadegna dumasar kana Surat Keputusan Mentri Pendidikan Pengajaran jeung Kebudayaan Nomer 66971/UU/60, tanggal 12 Agustus 1960.

Program studi anu aya dina aub payung FISIP Unpad diadegkeun pikeun ngahasilkeun tanaga ahli anu punjul tur parigel dina widang élmu sosial jeung politik. Ku kituna, mata kuliah anu diajarkeunana ogé aya dua rupa, nya éta mata kuliah fakultas anu mekelan pangaweruh ka mahasiswa ngeunaan konsép-konsép dasar élmu sosial jeung politik, sarta mata kuliah anu husus di program studina séwang-séwangan pikeun ngasah kaparigelan mahasiswa dina widang studi anu dipilihna. Mata kuliah ieu diantarana mata kuliah téori jeung métodologi. Salian ti éta, mahasiswa ogé dibekelan pangarti ngeunaan bungkeuleukanana kahirupan di masarakat ngaliwatan kuliah kerja lapangan.

Program Studi:

A. Diploma:
http://d3fisip.unpad.ac.id

1. Administrasi
2. Administrasi Pemerintahan

B. Sarjana:

http://fisip.unpad.ac.id

1. Ilmu Administrasi Negara
2. Ilmu Hubungan Internasional
3. Ilmu Kesejahteraan Sosial
4. Ilmu Pemerintahan
5. Ilmu Administrasi Bisnis
6. Sosiologi
7. Antropologi
8. Ilmu Politik

C. Pascasarjana:
http://pps.fisip.unpad.ac.id

1. Program Magister yang terdiri dari:
a. Administrasi Publik
b. Administrasi Bisnis
c. Ilmu Politik
d. Antropologi
e. Sosiologi
f. Kesejahteraan Sosial
g. Ilmu-ilmu Sosial konsentrasi:
– Kebijakan Publik
– Ilmu Pemerintahan
– Hubungan Internasional

2. Program Doktor yang terdiri dari:
a. Sosiologi dengan konsentrasi:
– Sosiologi
– Antropologi

b. Ilmu Administrasi dengan konsentrasi:
– Administrasi Bisnis
– Administrasi Publik
– Ilmu Pemerintahan

c. Ilmu Hubungan Internasional dengan konsentrasi:
– Hubungan Internasional
– Ilmu Politik

d. Ilmu Kesejahteraan Sosial

Data lain:
Buku Pedoman Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik 2014/2015
Daftar Guru Besar Unpad