Kedokteran

Alamat:
– Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363
– Jl. Eyckman No. 38 Bandung
Telepon: (022) 7795594, 7796373, 2032170, 2038114, 2038115, 203813, 2038138, 2038164
Faksimile: (022) 7795595, 2037823
Dekan: Arief Syamsulaksan Kartasasmita, dr., SpM(K), M.Kes., MM., PhD.
Website: http://www.fk.unpad.ac.id

Deskripsi:
Ngadegna Fakultas Kedokteran (FK) Unpad téh didadasaran ku 2 palsapah utama, nya éta kamaslahatan keur masarakat jeung sabilulungan dina babarayaan. Alpukah pikeun ngadegkeun Fakultas Kedokteran di Unpad téh kedalna ti Mentri Keséhatan dr. Lie Kiat Teng dina Kongrés IDI di Surabaya taun 1953. Luyu jeung ngadegna Univérsitas Padjadjaran (dumasar kana Palaturan Pamaréntah Nomer 37/1957), nya ngadeg Fakultas Kedokteran Unpad jeung tilu fakultas séjénna. Ku kamekaran élmu pangaweruh jeung téknologi dina widang kedokteran, dina taun 1979 dibuka program pascasarjana dina widang kedokteran.

Ti mimiti taun 2001, FK Unpadgeus nerapkeun metode Problem Based Learning (PBL) ngagunakeun konsép Student-centered, Problem-based, Community-oriented, Early clinical exposure, Systematic (SPICES) dina kuliahna. PBL téh salah sahiji modél atikan kedokteran anu bisa ngahasilkeun tanaga keséhatan anu parigel jeung singer dina mémérés masalah anu disanghareupan, teu gumantung teuing ka dosén jeung institusi. Ieu hartina, dokter téh kudu terus diajar sorangan saumur hirup (self-long life learner). Sedengkeun kurikulum anu maké konsép SPICES diterapkeun pikeun ngadorong kana karep mahasiswa supaya leuwih soson-soson diajar jeung ngasah pola pikir mahasiswa. Kurikulum ieu ngadumaniskeun antara klinik jeung préklinik sarta leuwih ti heula ngawanohkeun pangaweruh klinik mangrupa kasus-kasus jeung ngalatih kaparigelan dina nyanghareupan modél atawa pasén.

Program Studi:

A. Diploma:
– D III Kebidanan
– D IV Kebidanan

B. Sarjana:
Sarjana Kedokteran
– Program Pendidikan Sarjana Kedokteran Twinning (Bachelor in Medicine Twinning program)

C. Profesi:
Pendidikan Dokter

D. Spesialis:
– Anestesiologi dan Terapi Intensif
– Ilmu Bedah
– Ilmu Bedah Saraf
– Orthopaedi dan Traumatologi
– Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal
– Ilmu Kesehatan Jiwa
– Ilmu Kesehatan Anak
– Ilmu Penyakit Dalam
– Ilmu Kesehatan Mata
– Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin
– Ilmu Penyakit Saraf
– Ilmu Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala dan  Leher
– Obstetri dan Ginekologi
– Patologi Anatomi
– Patologi Klinik
– Radiologi
– Ilmu Kedokteran Nuklir
– Ilmu Bedah Anak
– Ilmu Bedah Urologi
– Kardiologi dan Kedokteran Vaskular
– Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik

E. Pascasarjana
1.  Magister (S-2)
– Ilmu Kedokteran Dasar
– Ilmu Kesehatan Masyarakat
– Kebidanan

2. Doktor (S-3)
– Ilmu Kedokteran

Data lain:
Buku Pedoman Fakultas Kedokteran 2014/2015
Daftar Guru Besar Unpad