Perikanan & Ilmu Kelautan

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 40600
Telepon: (022) 87701519
Faksimile: (022) 87701518
Dekan: Dr. Ir. Iskandar, M.Si. [Unduh CV]
Website: http://fpik.unpad.ac.id

Deskripsi:
Ngadegna paguron luhur perikanan di Univérsitas Padjadjaran téh geus aya ti taun 1965 kénéh, nya éta ti saprak dibukana Jurusan Perikanan di Fakultas Pertanian Unpad harita. Dibukana Jurusan Perikanan téh wujud tina harepan masarakat jeung pamaréntah Jawa Barat pikeun ngamajukeun widang perikanan ku ngayakeun tanaga ahli dina widang perikanan. Ahli-ahli anu dihasilkeunana diperedih kudu jadi kakuatan jeung pangrojong kana pangwangunan, utamana pangwangunan perikanan jeung kelautan.

Dina ngigelan kamajuan élmu pangaweruh jeung téknologi widang perikanan jeung élmu kelautan, sarta ngaronjatna pangabutuh masarakat jeung pangwangunan anu bakal datang, Jurusan Perikanan ditaékkeun statusna jadi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), dumasar kana Surat Keputusan Réktor Unpad Nomer 1197/J06/Kep/KP/2005 tanggal 7 Juli 2005 jeung Surat Kasapukan Dirjén Dikti Nomer 2015/D/T/2005 tanggal 27 Juni 2005.

Program Studi:

A. Sarjana:
Perikanan
Ilmu Kelautan

Data lain:
Buku Pedoman Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan 2014/2015
Daftar Guru Besar Unpad