Pertanian

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363
Telepon: (022) 7796316
Faksimile: (022) 7796316
Dekan: Dr. Ir. H. Sudarjat, M.P.
Website: http://faperta.unpad.ac.id

Deskripsi:
Fakultas Pertanian (Faperta) Unpad diadegkeun dumasar kana Putusan Mentri Muda PP&K RI Nomer 85633/S tanggal 1 Séptémber 1959. Minangka bagian tina aub payung Univérsitas Padjadjaran, Faperta Unpad ngemban tanggung jawab anu luhur pikeun ngetrukkeun sagala kamampuhna ku cara nerapkeun téknologi anu mutahir jeung téknologi aplikatif pikeun ngarojong kana program pertanian anu manjang dina pangwangunan nasional.

Salian ti kurikulum inti anu geus jadi kasapukan Forum Pimpinan Fakultas Pertanian sa-Indonesia, Faperta Unpad ogé geus ngalengkepan deui ku kurikulum muatan lokal anu eusina mata kuliah-mata kuliah nu jadi ciri jeung kapunjulan ti unggal program studi di Faperta Unpad. Kalengkepan kurikulum ieu dibarengan ku kamutahiran anu manjang dina matéri ngajarna (course contents) ku ngayakeun pembandingan (benchmarking) ka program studi anu sarua di sababaraha paguron luhur di jero jeung luar negri.

Faperta Unpad ngayakeun program atikan:

A. Sarjana:
Agroteknologi
Agribisnis

B. Pascasarjana:
1. Magister (S2):
– Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Pertanian
Program Studi Magister Ilmu Tanah
Program Studi Magister Ilmu Tanaman

2.    Doktor (S3)
– Program Doktor Ilmu Pertanian (Reguler)
– Program Doktor By Research Ilmu Pertanian

Data lain:
Buku Pedoman Fakultas Pertanian 2014/2015
Daftar Guru Besar Unpad