Psikologi

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363
Telepon: (022) 779-4126 / 7794127
Faksimile: (022) 87920376
Dekan: Dr. Hj. Hendriati Agustiani, M.Si [Unduh CV]
Website: http://psikologi.unpad.ac.id

Deskripsi:
Fakultas Psikologi Univérsitas Padjadjaran diadegkeun dumasar kana SK Menteri PTIP nomer 037/SEK/PU/61, tanggal 18 Agustus 1961.  Sabada kaluar surat ieu, dina tanggal 2 Séptémber 1961, di Aula Unpad diresmikeun ngadegna Fakultas Psikologi Univérsitas Padjadjaran.

Psikologi minangka élmu pangaweruh anu nalungtik kana paripolah jeung kajadian séjénna supaya bisa ngarti kana prosés dina diri manusa anu ngabalukarkeun manusa jeung anggota kelompok séjénna bisa boga paripolah. Fakultas Psikologi Unpad téh salah sahiji paguron luhur pikeun pendidikan psikologi anu geus moyan di Indonésia. Tujuan Fakultas Psikologi Unpad, salian ti nyadiakeun pendidikan psikologi ogé pikeun mekarkeun élmu jeung padika anu kawilang perlu pikeun nerapkeun élmu psikologi ka masarakat.

Pendidikan Psikologi di Univérsitas Padjadjaran taya reureuhna mekarkeun kamampuh pamikiran diagnostik atawa psikodiagnostik anu jadi ciri Fakultas Psikologi Unpad, mekarkeun élmu, padika dina psikologi anu dirojong ku panalungtikan. Tujuan ieu geus mekarkeun tianggalna kénéh sabab Fakultas Psikologi Unpad téh panaratas jalan di Indonésia dina panagweruh psikologi ékspérimén jeung kamekaran laboratoriumna.

Program Studi:

A. Sarjana:
Psikologi

B. Pascasarjana:
1. Program Magister (S-2)
– Magister Psikologi
> Psikologi Perkembangan
> Psikologi Sosial
> Psikologi Sumberdaya Manusia
– Magister Psikologi Profesi
> Psikologi Klinis Dewasa
> Psikologi Klinis Anak/Psikologi Perkembangan
> Psikologi Industri dan Organisasi
> Psikologi Sosial
> Psikologi Pendidikan
> Psikologi Kerekayasaan Faktor-faktor Manusia (Psikologi Eksperimen)

2. Program Doktor (S-3)
– Psikologi
> Psikologi Perkembangan
> Psikologi Sosial
> Psikologi Industri dan Organisasi
> Psikologi Klinis
> Psikologi Pendidikan

Data lain:
Buku Pedoman Fakultas Psikologi 2014/2015
Daftar Guru Besar Unpad