Téknologi Industri Pertanian

Alamat: Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 40600
Telepon: (022) 7798844
Faksimile: (022) 7795780
Dekan: Ir. Mimin Muhaemin, M.Eng., Ph.D.
Website: http://ftip.unpad.ac.id

Deskripsi:
Baréto mah ngaranna Téknotan Unpad. Luyu jeung ngaranna, FTIP téh jadi tempat anu cocog pikeun nyuprih élmu anu lulusanana leuwih parigel dina widang téknologi industri pertanian. Ngadegna FTIP Unpad téh jadi pangweweg pikeun karaharjaan masarakat lantaran bisa nyumponan pangabutuh sarjana téknologi industri pertanian jeung industri pangan, sarta industri pertanian umumna.

Kapercayaan ti masarakat téh teu dimomorékeun ku FTIP. FTIP jadi fakultas anu pangheulana nyangking sertifikasi ISO 9001:2008 di lingkungan Univérsitas Padjadjaran jeung fakultas anu didadasaran ku téknologi.

 

Program Studi:

A. Program Sarjana (S-1)
Program Studi:
Teknik Pertanian
Teknologi Pangan
Teknologi Industri Pertanian

B. Program Pascasarjana
1. Program Magister (S-2)
Program Studi:
– Magister Teknologi Agroindustri

Data lain:
Buku Pedoman Fakultas Teknologi Industri Pertanian 2014/2015
Daftar Guru Besar Unpad