Prof. Dr. Toto Subroto, MS., “Hibah Panalungtikan ogé Ngajurung Unpad jadi World Class University”

[Unpad.ac.id, 23/11/2016] Guru Besar Fakultas Matématika jeung Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Padjadjaran, Prof. Dr. Toto Subroto, M.S., narima hibah panalungtikan ti Badan European Union (EU). Hibah ieu katampa ngaliwatan gawé bareng riset strategis dina widang biotéknologi, bioinformatika, jeung molecular modelling nu ngagabung dina EU Consortium.

Prof. Dr. Toto Subroto, M.S. (Potrét kénging: Tédi Yusup)*

Prof. Dr. Toto Subroto, M.S. (Potrét kénging: Tédi Yusup)*

EU Consortium téh hiji badan komisi antarnegara di kawasan Eropa anu ngagabung dina badan EU. Aspék riset jeung inovasi téh salah sahiji widang ulikan husus anu jadi aktivitas Badan EU. Konsorsium ieu diluluguan ku Prof. Jean-Luc Mouget ti Université du Maine (UM), Perancis anu ngalibetkeun 20 institusi partner ti nagara kawasan Eropa, Kanada, Amérika, jeung Indonésia.

Prof. Toto nyebutkeun, hibah ieu katampa ku gawé bareng anu geus diwangun antara Unpad jeung Université du Maine. Tina hibah ieu, Prof. Toto meunang waragad 117.000 Euro atawa Rp 1,7 milyar. Prof. Toto ngayakeun mimitran langsung jeung pihak UM ngaliwatan salah saurang alumni Fakultas Perikanan jeung Kelautan Unpad, Fiddy Semba Prasteya, PhD.

“Hibah ieu bakal mangaruhan pisan kana wewegna aktivitas panalungtikan ,” cék Prof. Toto basa diwawancara ngaliwatan surat éléktronik.

Guru Besar anu lahir di Kuningan, 1 Séptémber 1959 téh nandeskeun, proyék anu dipigawéna ngaliwatan EU Consortium téh tumali jeung proyék anu judulna “GhaNA, atawa The Genus Haslea, New marine resources for blue technology and Aquaculture. Tujuan tina proyék ieu nya éta ngaguar sakaligus ngarakterisasi sumber daya hayati laut anu anyar (new marine bioresource) pikeun aplikasi blue biotechnology dina widang akuakultur, kosmétik, kadaharan, nepi ka aspék kaséhatan.

Proyék ieu ogé, cék Prof. Toto, bakal ngulik kaanékaragaman biologis jeung kimiawi tina mikoralga diatom Haslea ostrearia sarta pigmen marennine jeung senyawa bioaktif séjén anu dihasilkeunana.

Minangka project coordinator, Prof. Jean-Luc Mouget dosén anu neuleuman widang biotéknologi mikroalga spésifikasina ngeunaan diatom, utamana spésies Haslea ostrearia. Inyana geus ngulik panalungtikan spésies ieu 15 taun jeung réa ngaluarkeun publikasi ngeunaan diatom Haslea ostrearia jeung pigmen marennine.

prof-toto-s-dari-f-mipa-tediStruktur molekul pasti tina pigmen marennine anu dihasilkeun ku spesies Haslea ostrearia nepi ayeuna. Ngan salah saurang panalungtik Unpad ti Departemén Kimia FMIPA Unpad, Muhammad Yusuf, PhD, anu ogé ngagabung dina proyék ieu geus bisa manggihan aplikasi pigmen marennine dina widang kaséhatan anu ditalungtik ngaliwatan pamarekan molecular computation and modelling.

Ku milu aubna dina salah satu proyék panalungtikan dunya, lulusan program Doktor Biokimia ITB ieu nyebutkeun, Unpad bisa ngaronjatkeun pirang-pirang potensi sumber daya laut Indonésia. “Minangka salah sahiji biodiversity hotspot di dunya, asa lebar pisan lamun teu dimangpaatkeun bener-bener téh,” pokna.

Prof. Toto téh kalungguhanana mingpin Pusat Penelitian jeung Pengembangan Biotéknologi Molekulér jeung Bioinformatika Unpad, anu ngajadikeun hibah panalungtikan ieu minangka léngkah nanjeurkeun pusat studi dina kancah panalungtikan di Indonésia.

Hibah ieu ogé ngajurung gawé bareng institusi dina rraga ngawujudkeun Unpad minangka World Class University. Prof. Toto ngarasa gedé haté bakal bisa ngawangun gawé bareng pikeun ngayakeun double degree program, staff exchange, nu dipiharep bisa ngaronjatkeun kapasitas paélmuan para panalungtikna.

“Ku katampana hibah ieu ogé bakal mangaruhan ka institusi urang lain ngan dina panalungtikan biotéknologina wungkul, tapi ogé ngaronjatkeun gawé bareng panalungtikan séjénna jeung pendidikan, sarta publikasi internasional,” cék Prof. Toto.

Prof. Toto jeung panalungtik séjénna ngahasilkeun rupa-rupa produk hilirisasi unggulan anu dimitrakeun jeung industri katut instansi. Produk munggaranana nya éta Thrombirec anu dipaké minangka Lém Fibrin pikeun ngaraketkeun jaringan tanpa jaitan dina mata atawa jaringan séjénna pascapembedahan, anu bisa ngurangan traumatik pasén kana jaitan. Produk ieu dimitrakeun jeung Pusat Mata Nasional RS Mata Cicéndo, Bandung.

Produk kadua nya éta epVArec-Al, sabangsa vaksin anu kabuktian bisa ngarangsang tumuwuhna antibodi spésifik kana virus Avian Influenza/AI (flu burung) dina héwan jeung bisa nyengker tumuwuhna virus sacara universal. Produk ieu ogé geus dimitrakeun jeung PT. Sulfat Dasar Utama.*

Warta ti: Arief Maulana / eh