Universitas

Univérsitas Padjadjaran atawa nu kasohor Unpad téh salah sahiji paguron luhur negri nu aya di Indonésia. Unpad téh diadegkeunana tanggal 11 Séptémber 1957 di Bandung. Kiwari, Unpad geus jadi Paguron Luhur Negri Badan Hukum. Palaturan Pamaréntah Nomer 80 Taun 2014 ngeunaan Ditetepkeunana Unpad minangka Paguron Luhur Badan Hukum téh ditandatangan ku Présidén RI, Susilo Bambang Yudhoyono dina tanggal 17 Oktober 2014. Sabadana, dituturkeun ku Palaturan Pamaréntah Nomer 51 Taun 2015 ngeunaan Statuta Univérsitas Padjadjaran anu ditandatangan ku Présidén RI, Joko Widodo dina tanggal 22 Juli 2015.

Aturan Paguron Luhur Badan Hukum ieu kasebut dina Undang-undang Nomer 12 Taun 2012 ngeunaan Pendidikan Tinggi. Dina pasal 65 Undang-undang ieu ditétélakeun, urusan rumah tangga atawa otonomi paguron luhur bisa dipasrahkeun ku mentri ka Paguron Luhur Negri ku cara dipilih dumasar kana ajén gawéna éta paguron. Wangun otonomi paguron luhur anu dipake téh nya éta pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) atawa PTN Badan Hukum. Unpad geus ngalaksanakeun otonomi PK BLU ti tanggal 15 Séptémber 2008, sarta ayeuna geus narima pancén pikeun ngaronjatkeun otonomi jadi PTN Badan Hukum. Kapercayaan ti Pamaréntah anu masrahkeun papancén ka Unpad jadi PTN Badan Hukum téh minangka “buah” tina perjoangan sakumna ais pangampih Unpad dina ngawangun ajén-inajén jeung kaunggulan para mahasiswana di tatar nasional jeung internasional.

Dina tanggal 16 Januari 2014, Unpad narima sertifikat akréditasi institusi paguron luhur “Terakreditasi Peringkat A” ti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Salian ti éta, Unpad ogé kacatet minangka paguron luhur negri anu pangréana dijarugrug ku calon mahasiswa sa-Indonésia dina Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) jeung Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMTPN) dina taun 2012, 2013, 2014, jeung 2015.