Jatidiri Fakultas

Di Unpad téh aya 16 fakultas anu masih kénéh aya lolongkrang ditutup atawa ditambahan deui ku fakultas anyar dumasar kana kaperluan jeung paménta ti nu baroga kapentingan. Unggal fakultas bogaeun bandéra jeung warna anu ngandung harti séwang-séwangan. Ari lambang anu aya dina tengah-tengah bandéra fakultas, éta mah kudu sarua, nya éta lambang Unpad. Warna-warna bandéra fakultas nu aya di Unpad nya éta:

01-Fakultas-Hukum